سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

تصویر نام محصول نویسنده وضعیت قمیت واحد انجام
دوخت لباس زیر به روش متریک دوخت لباس زیر به روش متریک فرشته جوام موجود است
26500
طراحی پارچه و لباس، ویژه کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس طراحی پارچه و لباس، ویژه کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس جواد نوری، سهیلا غلامرضا پورامیری موجود نیست
52500