سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

تصویر نام محصول نویسنده وضعیت قمیت واحد انجام
4000  طرح خطی طراحی لباس حرفه ای 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای الیزابت درودی موجود است
108000
طراحی از بدن انسان طراحی از بدن انسان ویلیام پاول، جین فرانکس موجود است
22000
الگوسازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران الگوسازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران لوئیز کرلوپ، مارگارت اشتیگلر موجود است
64000