سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

1000 نقوش تزئینی

نام کتاب: 1000 نقوش تزئینی | جهان در تفکر اسلامی جلوه و مشکات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و در هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است. نکته اساسی در هنر اسلامی که باید بدان توجه کرد عبارت است از توحید. زیرا هنرمند مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید....

نویسنده : آناهیتا مقبلی- مجید رضا رستمی

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


96000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب 1000 نقوش تزئینی

 جهان در تفکر اسلامی جلوه و مشکات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و در هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است. نکته اساسی در هنر اسلامی که باید بدان توجه کرد عبارت است از توحید. زیرا هنرمند مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید. کتاب نقش و نگارهای ایرانی را نیز مطالعه بفرمایید.

   انتخاب نقوش هندسی و اسلیمی و خطایی و کمترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک منطقه، تاکیدی بر این اساس است. طرح های هندسی که به نحو بارزی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش می دهد، همراه با نقوش اسلیمی که نقش ظاهری گیاهی دارند، آن قدر از طبیعت دور می شوند، که ثبات را در تغییر نشان می دهند و فضای معنوی خاصی را ابداع می نمایند که رجوع به عالم توحید دارد. همچنین بخوانید: کتاب طرح های تزئینی اسلامی

 کتاب 1000 نقوش تزئینی

   در هر حال “اجتناب از شبیه سازی در هنر صدر اسلام، در هر جایی که بنایی مذهبی مطرح بوده، سازمان یافته و عمدی است. در حالی که این رویگردانی به معنای رویگردانی از معانی نمادین نبود که منتسب به شکلهایی است که عملا مورد استفاده قرار گرفته اند. حتی معنای نمادین به شکل های جدید اخذ شده از زبان های هنری پیشین اطلاق شد که تا آن موقع واجد آم معانی نمادین دانسته نمی شدند” وقتی صنعتگران و هنرمندان اسلامی به کار مشغول می شوند با روشی خاص سر و کار پیدا کنند و به کار، روحانیتی دینی می دهند. نمونه ای از روحانیت کار را در احوال صنعتگران در رساله چیت سازان می یابیم، وقتی که کار به صورت اسرارامیز و سمبلیک چونان سیر و سلوک در مقامات و منازل معنوی تلقی می گردد و از مرحله گرفتن قالب و پختن رنگ تا شستن کار، همچنان که از حضرت «لوط» پیامبر یاد گرفته اند تا در دنیا نامدار و در قیامت رستگار باشند، معنویت و روحانیت کار به وضوح نمایان است، یا آنجا که قالب را مظهر چهار رکن شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت، و رنگ سیاه را مظهر ذات حق می گیرند، همه حکایت از احوالات روحانی هنرمند می کند.کتاب های طراحی لباس

 

 

 

فهرست ندارد.

شابک: 857-5893-964-978

تعداد صفحات: 344

ناشر: انتشارات فخراکیا

سال انتشار: چاپ اول، 1396

عرض: 21

ارتفاع: 28

ثبت نظر

امتیاز شما: