سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

کتاب گرایش های طراحی لباس

کتاب گرایش های طراحی لباس | مد همچون آینه ای بازتاب دهنده ی تصویر ملت هاست. این امر هم به مثابه پدیده ای فرهنگی و هم جریانی بی نهایت پیچیده عمل می کند. به دیگر سخن، مد بازتاب دهنده ی نگرش های اجتماعی، اقتصادی، جنسی و سیاسی هر عصر است. جدا از لباس های سنتی و ملی، مد به واسطه تغییر و تحول بی وقفه و همیشگی اش مشخص و متمایز می شود. مد هماره رو به جلو در حرکت بوده است و نه بر اساس ضرورت، بلکه از طریق نظامی بی نهایت پیچیده و عمیقا تحکیم یافته هدایت می شود که در آن تمایزهای اجتماعی، تجربه های تازه در زمینه دوزندگی لباس و عوامل اقتصادی زمینه ی دگرگونی اش را فراهم می کنند. اما، این بدان معنی نیست که مد صرفا جریان سطحی و پوچی است که نظام اقتصادی اخلاقا ورشکسته ای به پیش می بردش ...

نویسنده :

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود نیست


این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

خرید کتاب گرایش های طراحی لباس

  کتاب گرایش های طراحی لباس | مد همچون آینه ای بازتاب دهنده ی تصویر ملت هاست. این امر هم به مثابه پدیده ای فرهنگی و هم جریانی بی نهایت پیچیده عمل می کند. به دیگر سخن، طراحی مد بازتاب دهنده ی نگرش های اجتماعی، اقتصادی، جنسی و سیاسی هر عصر است. جدا از طراحی لباس های سنتی و ملی، مد به واسطه تغییر و تحول بی وقفه و همیشگی اش مشخص و متمایز می شود. مد هماره رو به جلو در حرکت بوده است و نه بر اساس ضرورت، بلکه از طریق نظامی بی نهایت پیچیده و عمیقا تحکیم یافته هدایت می شود که در آن تمایزهای اجتماعی، تجربه های تازه در زمینه دوزندگی لباس و عوامل اقتصادی زمینه ی دگرگونی اش را فراهم می کنند. اما، این بدان معنی نیست که مد صرفا جریان سطحی و پوچی است که نظام اقتصادی اخلاقا ورشکسته ای به پیش می بردش

کتاب خیاطی مولر، از بهترین کتابهای خیاطی به روش مولر جهت یادگیری خیاطی و دوخت لباسهای مختلف است.

ثبت نظر

امتیاز شما: