سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی)

 نام کتاب: پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی)| طرز  تفکر و بینش، زمینه ساز شکل گیری همه ابداعات، خلاقیت ها و هنرآفرینی های بشر است. شاکله یک اثر هنری شامل گزینش مواد اولیه، نحوه اجرا، ترکیب بندی فرم و رنگ و تزئینات، همگی بر اساس نگرش اولیه در ذهن هنرمند شکل می گیرد. در نهایت، آنچه خلق می شود، همسو با نوع نگاه و ایدئولوژی خالق اثر است ...

نویسنده : دکتر مریم مونسی سرخه

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


42000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی)

طرز  تفکر و بینش، زمینه ساز شکل گیری همه ابداعات، خلاقیت ها و هنرآفرینی های بشر است. شاکله یک اثر هنری شامل گزینش مواد اولیه، نحوه اجرا، ترکیب بندی فرم و رنگ و تزئینات، همگی براساس نگرش اولیه در ذهن هنرمند شکل می گیرد. در نهایت، آنچه خلق می شود، همسو با نوع نگاه و ایدئولوژی خالق اثر است.

کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی)

   لباس به عنوان یکی از پایه های اساسی فرهنگی در هر جامعه، می تواند گویای تفکرات و بینش افراد باشد و به مثابه یک زبان ارتباطی، بیانگر هویت اجتماعی، جغرافیایی، وابستگی صنفی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و جنسیتی است؛ بنابراین، روند تغییرات پوششی، بسیاری از ایده های اجتماعی و فردی را آشکار می سازد. لباس به عنوان یک هنر –صنعت دارای دو بعد ساختاری/ ظاهری و مفهومی/ محتوایی است. ساختار ظاهری لباس شامل شکل، رنگ، جنس پارچه و ملحقات است و همگی بنا بر ایده پردازی های هنرمند- که همان محتوای لباس است- شکل می پذیرد؛ بنابراین، تغییر در ایده ها و تفکر، سبب تغییر در شکل ظاهری می شود.همچنین بخوانید: کتاب سیری در مد و لباس قاجار

کتاب های تاریخ پوشاک

   در این نوشتار، دو بعد اساسی در لباس بحث و تحلیل می شود. عصر قاجار به عنوان دوره ای که تحولات عمیقی را در ساختار پوشش دربرمیگیرد، موضوع این نگارش است. علت انتخاب این عصر، وجود تغییرات مشهودی است که در اوضاع فرهنگی ایران رخ داد و بالطبع تغییر آشکار در شکل پوشش افراد، زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، سبب بروز تغییرات در نوع لباس قاجاریان شد. تغییراتی که بر اساس نوعی تفکرات غیربومی در حال شکل گیری بود. بدینگونه تغییر در معنا، محتوا و اندیشه انسان قاجاری، سبب تغییر در ساختار ظاهری پوشش آنان شد.کتاب مروری بر پارچه های نفیس دوره صفویه را نیز در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.

خرید کتاب پوشاک ایرانیان در عص قاجار

این پژوهش در پی پاسخگویی به سه سوال اساسی است: نخست چگونگی پوشاک زنان و مردان در عصر قاجار، دوم روند تغییرات پوششی در این عصر و سوم تبیین دلایل و عوامل تغییرات پوششی قاجاریان. این کتاب حاصل تحقیقات چند ساله ی نگارنده در پی آموزش و پژوهش های دانشگاهی است و در دو فصل، دو بعد اساسی لباس را تبیین می کند.

 

 

 

فهرست کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی)

 • فصل اول: منسوجات و پوشاک در عصر قاجار
 • درآمدی بر تاریخ و وقایع
 • پارچه ها و پوشاک و تغییرات آن
 • نقش، رنگ و جنس پارچه ها
 • پوشاک زنان و مردان
 • تغییرات در پوشاک و منسوجات
 • فصل دوم: چرایی تغییر پوشاک در عصر قاجار
 • ورود تجدد به ایران
 • مفهوم سنت و تجدد
 • دلایل تحولات فکری غرب پس از قرون وسطی
 • ورود تجدد و دلایل پذیرش آن
 • افول نسبی اوضاع کشور
 • علل تغییر پوشاک
 • شرایط اقتصادی و تجاری
 • شرایط فرهنگی و اجتماعی
 • شرایط سیاسی و حکومتی

شابک: 1-6-96463-964

تعداد صفحات: 237

ناشر: انتشارات دانشگاه الزهرا (س)

سال انتشار: چاپ اول، 1396

عرض: 16

ارتفاع: 24

ثبت نظر

امتیاز شما: