سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

هندسه نقوش

 نام کتاب: هندسه نقوش| از ویژگی های بارز تزئینات هندسی در هنرهای اسلامی این است که سطوح را به طریقی می پوشاند که در هیچ جای آن، تضادی به چشم نمیخورد و در هیچ کجای آن، طرحی به تنهایی نظر بیننده را جلب نمی نماید بلکه به دنبال هم قرار گرفتن و تکرار یک طرح، بدون تاکید بر برتری یک قسمت بخصوص، مورد توجه بوده است و کدام صورت از هنرها و عناصر تزئینی می توانست چنین کمال مطلوبی را شایسته باشد. نقوش هندسی اسلامی، با ویژگی های بصری و معانی نمادین خود، می توانند به عنوان عنصری با بار فرهنگی خاص و دارای هویت دیرینه این سرزمین، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی این مردمان گردند. نقش های هندسی در هنرهای سنتی....

نویسنده : آناهیتا مقبلی، وحیده میرفخرایی

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


55000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب هندسه نقوش

 از ویژگی های بارز تزئینات هندسی در هنرهای اسلامی این است که سطوح را به طریقی می پوشاند که در هیچ جای آن، تضادی به چشم نمیخورد و در هیچ کجای آن، طرحی به تنهایی نظر بیننده را جلب نمی نماید بلکه به دنبال هم قرار گرفتن و تکرار یک طرح، بدون تاکید بر برتری یک قسمت بخصوص، مورد توجه بوده است و کدام صورت از هنرها و عناصر تزئینی می توانست چنین کمال مطلوبی را شایسته باشد. نقوش هندسی اسلامی، با ویژگی های بصری و معانی نمادین خود، می توانند به عنوان عنصری با بار فرهنگی خاص و دارای هویت دیرینه این سرزمین، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی این مردمان گردند. نقش های هندسی در هنرهای سنتی ایرانف پیوندی عمیق و ناگسستنی با مبادی نظری، فلسفی و خاستگاه واقعی خویش یعنی دین اسلام داشته و صورتی شایان توجه برای انعکاس فلسفه اسلامی می باشد. کتاب 1000 نقوش تزئینی را نیز بخوانید.

کتاب هندسه نقوش

   شناختن و شناساندن نقوش هندسی و شیوه های ساخت متفاوت آن در هنرهای سنتی ایران زمین، بهره گیری مجدد و نوین و احیا فرهنگی کهن از این دیار را در آرایش فضاهای گوناگون موجب می گردد. هدف اصلی از معرفی نقوش هندسی در هنرهای اسلامی در این کتاب، آشنایی و شناساندن این طرح های شکیل و زیبا برای علاقه مندان جهت ارائه یک سری ابداعات در نحوه بکارگیری انها از منظری جدید می باشد. کتاب نقش و نگارهای ایرانی را نیز بخوانید.

خرید اینترنتی کتاب هندسه نقوش

   فصل اول، مروری است مختصر بر عناصر تزئینی در هنرهای اسلامی و نقشمایه های هندسی، تاریخچه نقوش هندسی و بررسی عرفان و فلسفه نقوش هندسی. در فصل دوم، توضیحاتی در خصوص تعریف گره، نام گذاری آلات و گره ها، پیدایش اسامی آلت ها و به کار گیری گره در هنرهای گوناگون به همراه تصاویری از هنرهای سنتی آورده شده است و فصل سوم به معرفی برخی از ترسیمات هندسی لازم در راستای ترسیم گره ها، شرحی بر گسترش و انواع قرینه سازی، نکاتی مهم در ترسیم گره، بررسی گره در انواع زمینه ها و آشنایی با رایج ترین آنها و بیان شیوه های رسم گروهی از انواع گره ها می پردازد. در کنار آشنایی با تعدادی از گره های مرسوم در هنرهای سنتی و شیوه های ترسیم گره، بدون تشریح قسمت های مختلف آن می باشد. شایان توجه است که به علت محدودیت دسترسی به منابع موجودی که بتوان در معرفی شیوه ها و مراحل ترسیم این گره ها بدانها مراجعه نمود، از کتب دست اول در این زمینه همچون: گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی نوشته حسین زمرشیدی و نقوش هندسی اسلامی، اریک بروگ استفاده شده است. کتاب طرح های تزئینی اسلامی را نیز مورد مطالعه قرار دهید.

   در فصل چهارم، بررسی گرافیکی نقوش هندسی، کاربردی کردن آنها و بیان شیوه هایی جدید در اجرای گره ها ارائه گشته است. این سخن درست است که بهره گیری از طرحهای هندسی، از امتیازات انحصاری هنر اسلامی نیست، زیرا اینگونه طرحها کمابیش در همه هنرهای سنتی، چه غربی و چه شرقی دیده می شود و این شیوه، اشکارا در تزئینات شیشه های پنجره های کلیساهای جامع و معماری مقدس هند به چشم می خورد. اما در هنر اسلامی است که این اشکال هندسی مقدس گسترده می شوند و دارای ضابطه ای منطقی می گردند و به کمال می گرایند. نشانه های رمزی که در متن تزئینات هندسی اسلامی نهفته است، به سبب حقیقت راستین خویش، صورت مثالی از دنیا و خاستگاه وجودی خویش می باشد که سرچشمه آن از منبع وحی ملهم است.

   این نقوش هندسی به لحاظ وابستگی شدیدش به سنت، سنتی که با نقل و انتقال الگوهای مقدس، اعتبار روحانی صورتها را تضمین می کند؛ چه از لحاظ صورت و چه از لحاظ معنا، با هنر قدسی قرابتی ناگسستنی یافته و در هنرهای سنتی اسلامی ایران، جایگاهی ویژه و منحصر بفرد یافته است.

 

کتاب هندسه نقوش

 • فصل اول
 • عناصر تزئینی در هنرهای اسلامی
 • نقش مایه های هندسی
 • تاریخچه نقوش هندسی
 • مبادی عرفانی و فلسفی نقوش هندسی در هنرهای اسلامی
 • فصل دوم 
 • تعریف گره
 • اسامی آلات گره
 • پیدایش اسامی الت ها
 • به کارگیری گره در هنرهای گوناگون
 • گره در کاشی کاری
 • گره در آجر کاری
 • گره در گچ بری
 • گره در کاشی و آجر
 • گره بر روی سنگ
 • گره در آینه کاری
 • نقاشی گره
 • گره سازی در چوب
 • گره سازی در خاتم کاری
 • گره در تذهیب
 • گره در نگارگری
 • گره در سوزن دوزی
 • گره در تزئین ظروف سفالی
 • گره در فلزکاری
 • گره در مینای شیشه
 • گره در دست بافته ها
 • فصل سوم
 • ترسیمات هندسی
 • گسترش و انواع قرینه سازی
 • نکات مهم در ترسیم گره
 • گره در انواع زمینه ها
 • انواع گره
 • فصل چهارم
 • بررسی گرافیکی نقوش هندسی
 • کاربردی کردن نقوش هندسی
 • شیوه های جدید در اجرای گره ها

 

شابک: 6-95-5893-964-978

تعداد صفحات: 108

ناشر: انتشارات فخراکیا

سال انتشار: چاپ دوم، 1398

عرض: 22

ارتفاع: 22

ثبت نظر

امتیاز شما: