سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

کتاب عکاسی هنر میان مایه

نام کتاب: عکاسی هنر میان مایه| پی یر بوردیو (2002-1930) اثر حاضر را در سال 1956 به زبان فرانسه، به نام: Un art moyen: essai sur les usages sociaux de la photographie  به چاپ رساند. ترجمه حاضر، از متن انگلیسی photography: A  Middle brow Art (1990)  است. شماری از مقاله های متن اصلی فرانسه، چون در رابطه عملی و مستقیم با موضوع عکاسی نبوده، در چاپ انگلیسی حذف شده است. متن انگلیسی نیز ترجمه ای است از متن فرانسوی با تغییرات جزئی به قلم بوردیو برای چاپ ایتالیایی کتاب. نکته مهم و قابل توجه در این کتاب تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تفاوتها در استفاده از هنر عکاسی، بر پایه تحقیقات میدانی مؤلف و همکاران اش در سال 1963، و چند تحقیق بازاریابی که توسط دیگران بین سال های 1958 و 1964 درباره عکاسی و سینمای آماتور صورت گرفته است. لیکن، اطلاعات مربوط به آمایش ها، مانند نمونه های آماری، پرسش نامه ها و غیره که اساس آن را تشکیل می دهد، از چاپ انگلیسی حذف شده، و علاقمندان می توانند به صفحات 356-337 چاپ اصلی فرانسوی مراجعه کنند.

نویسنده : پی یر بوردیو

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود نیست


این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب عکاسی هنر میان مایه

   پیش گفتار کتاب عکاسی هنر میان مایهپی یر بوردیو (2002-1930) اثر حاضر را در سال 1956 به زبان فرانسه، به نام: Un art moyen: essai sur les usages sociaux de la photographie  به چاپ رساند. ترجمه حاضر، از متن انگلیسی photography: A  Middle brow Art (1990)  است. شماری از مقاله های متن اصلی فرانسه، چون در رابطه عملی و مستقیم با موضوع عکاسی نبوده، در چاپ انگلیسی حذف شده است. متن انگلیسی نیز ترجمه ای است از متن فرانسوی با تغییرات جزئی به قلم بوردیو برای چاپ ایتالیایی کتاب. نکته مهم و قابل توجه در این کتاب تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تفاوتها در استفاده از هنر عکاسی، بر پایه تحقیقات میدانی مؤلف و همکاران اش در سال 1963، و چند تحقیق بازاریابی که توسط دیگران بین سال های 1958 و 1964 درباره عکاسی و سینمای آماتور صورت گرفته است. لیکن، اطلاعات مربوط به آمایش ها، مانند نمونه های آماری، پرسش نامه ها و غیره که اساس آن را تشکیل می دهد، از چاپ انگلیسی حذف شده، و علاقمندان می توانند به صفحات 356-337 چاپ اصلی فرانسوی مراجعه کنند.

   با گذشت بیش از چهار دهه از این پژوهش در کتاب حاضر، در پیوند با مسائل مطرح در جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی فرهنگی، و جامعه شناسی لایه بندی اجتماعی از اهمیت آن کاسته نشده است. پژوهش بوردیو درباره عکاسی به عنوان«هنر میانه» بخشی است از نظریه او درباره «سرمایه فرهنگی» که همراه با «سرمایه نمادین»،«سرمایه اجتماعی» و «سرمایه اقتصادی»، « پایگاه اجتماعی» فرد را شکل می دهد. از نظر او، مهم ترین عامل در حفظ و تداوم «پایگاه اجتماعی» فرد، به معنای منزلت و احترام و اعتبار اجتماعی، انتقال «سرمایه فرهنگی» است. به کمک این سرمایه، که به طور عمده با ابزار آموزش و پرورش و آموزش عالی به دست می آید، طبقات حاکم و روشن فکربه باز تولید و تثبیت موقعیت خود در جامعه می پردازند. کتاب عکاسی از تاریخ تا تکنیک را نیز مطالعه نمایید.

خرید اینترنتی کتاب عکاسی هنر میان مایه

   به این ترتیب دیده می شود که نظریه لایه بندی اجتماعی بوردیو در ادامه نظریه اجتماعی ماکس وِبِر است. در این نظریه، «طبقه» در جامعه ی مدرن به معنای نابرابری در سه بعد سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است، که از نظر وِبِر مستقل از یکدیگر تاثیر می گذارند. از نظر بوردیو، امروزه در جامعه مدرن، افراد وجه تمایز خود از دیگران را نه در عوامل اقتصادی و شغلی، بلکه بر پایه سلیقه های فرهنگی، مصرف و گذران اوقات فراغت میبینند. روند همانندی سبک های زندگی ناشی از گسترش روز افزون بخش خدمات در اقتصاد و «صنعتِ فرهنگ و اوقات فراغت» جامعه مصرفی را به شکل جامعه انبوه درآورده که تفاوت های طبقاتی را کم رنگ تر می سازد؛ همه یک نوع برنامه تلویزیونی را می بینند و از یک مد پیروی می کنند. اما باید یادآورشد که این مساله «تا حدودی» صحّت دارد. به خصوص در نظریه بوردیو، این تفاوت ها نیز شدت می یابد، و «سرمایه فرهنگی» ابزاری است نزد طبقات بالای جامعه برای حفظ نابرابری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. کتاب درباره عکاسی را نیز بخوانید.

   «هنر میان مایه» هنری است جدا از هنر برای نخبگان و هنر برای عامه، یا هنر خواص و هنر عوام. هنری است متعلق به طبقه متوسط، مابین نخبگان و عوام. تفصیل پیشینه نظری این تحلیل در نظریه های جامعه شناختی هنر و فرهنگ خارج از حوصله این مقدمه است، اما به اجمال، به تمایز بین فرهنگ برای نخبگان و هنربرای مصرف عامه باز می گردد.  در این نوع نظریه، هر یک از این دو فرهنگ دربرگیرنده ارزش های متفاوت و نماینده معیارهای زیباشناختی جداگانه قلمداد می شوند. منزلت هر طبقه در جامعه به فرهنگ مورد مصرف آن طبقه بسته است و در نتیجه یک جدایی فاحش بین« فرهنگ عالی» و «فرهنگ عامه» در جامعه ایجاد می شود. با رشد سریع رسانه های جمعی در جامعه مدرن، فرهنگ عامه به شکل «فرهنگ انبوه» دیده شد. نخستین نقد این فرهنگ انبوه پیش از ظهور تلویزیون، توسط گروه جامعه شناسانی که در سال های 1930 به مکتب فرانکفورت در آلمان تعلق داشتند ارائه شد.شماری از اینان در زمان جنگ جهانی دوم (1945-1939) به آمریکا مهاجرت کردند و نظرات شان مبنی بر انحطاط فرهنگ انبوه و برتری هنرهای زیبا یا فرهنگ عالی، بر مکتب آمریکایی نظریه پردازان فرهنگ انبوه در سال های 1950 تاثیر گذاشت.

   در نظریه تئودر آدورنو، یکی از رهبران مکتب فرانکفورت، فرهنگ انبوه مانند دیگر محصولات تولید انبوه از اجزای استاندارد شده ای تشکیل می شد که توّهم نوآوری راب ر پایه جزئیات سطحی ایجاد می کرد. و از سوی دیگر، فرهنگ انبوه مورد علاقه مخاطبان عام یا توده های مردم قرار می گرفت چون به علت ماهیت غیرانسانی کار در اقتصاد صنعتی (یا به عبارتی دیگر، مفهوم «بیگانگی» در یادداشت های دوران جوانی مارکس، و نه در آثار بعدی و پخته تر او مانند کتاب «سرمایه» و برگردان لفظ به لفظ همان مفهوم در فیلم «عصر جدید» چارلی چاپلین)، فاقد توان یا تمایل فکری لازم برای دریافت اشکال پیچیده تر فرهنگ و هنر، و دچار مسخ شدگی، بودند. در این نظریه، فرهنگ انبوه به معنای فرهنگ «عام»، «عامیانه»و حتا «عوام زاده» به شمار می آمد. «مکتب انتقادی» سال های بعد در ادامه همان مسیر نظری است. همچنین بخوانید: کتاب زیبایی در عکاسی

   در نظریه بوردیو، ترجیح های فرهنگی بسته به پس زمینه طبقاتی است.از نظر او، دانش یا «سرمایه» فرهنگی ابزاری است برای تقویت و ارتقای پایگاه طبقه اجتماعی. در نظریه هربرت گانز، هر یک از طبقات اجتماعی، گروهی را با سلیقه خاص فرهنگی و هنری خود تشکیل می دهد که اعضای آن، محتوای فرهنگی مشابهی را برمیگزینند؛ و در این گزینش دارای ارزش ها و ترجیح های مشابه هستند، با اینکه متغیرهای منطقه ای، مذهبی، نسلی، و قومی خاستگاه تقسیمات بیشتری درون این گروه ها می شوند. از میانه دهه 1950، که شمار سازمان های تولیدکننده فرهنگ رو به افزایش نهاد، و مارشال مک لوهان در ابتدای دهه 1960 به تجزیه و تحلیل اهمیت نقش و تلویزیون و شکلی کاملا نو و انقلابی در ارتباطات فرهنگی پرداخت، «عرصه فرهنگی» جدیدی ایجاد شد که گروه های مورد تحلیل هربرت گانز در آن، مخاطب قرار داده شدند. چارلز جنکز در توضیح کثرت گرایی(= پلورالیسم) در پست مدرنیسم به نظریه هربرت گانز استناد می کند؛ و به عبارت دیگر، دراین «عرصه فرهنگی» جدید است که پست مدرنیسم ظهور می کند.                              

 

فهرست کتاب عکاسی هنر میان مایه 

 • فصل اول
 • بخش 1: آیین اتحاد و تفاوت های پرورده (پی یر بوردیو)
 • عمل عکاسی به مثابه شاخص و ابزار یکپارچگی
 • مناسبت های عمل عکاسی و عکاسی مناسبتی
 • هواخواهان یا هنجارگریزان
 •  تمایز طبقاتی
 • بخش 2: تعریف اجتماعی عکاسی (پی یر بوردیو)
 • هنری که از طبیعت تقلید می کند
 • هنری که از هنر تقلید می کند
 •  سلیقه ناپرورده
 • پایگان مشروعیت ها                                 
 • فصل دوم
 • بخش 1: بلند پروازی های زیباشناختی و آرمان های اجتماعی: باشگاه عکاسی در نقش گروه فرعی (روبر کاستل و دو مینیک اشناپر)
 • ناشکیبایی ها در برابر محدودیت ها
 • شکیبایی در برابر محدودیت ها
 • بخش 2: هنر مکانیکی، هنرطبیعی: هنرمندان عکاس(ژان کلود شامبوردون)
 •  استناد و معمولی ها
 •  آفرینش تردیدآمیز و زیباشناسی اختیاری
 •   خاطره پردازی زیباشناختی و مقام اجتماعی
 • بخش 3: حرفه ای ها یا کیفیت گرایان: عکاسان حرفه ای(لوک بولتانسکی و ژان کلود شامبوردون)
 •  توقع حرفه عکاسی و توقعات حرفه ای ها
 •  اسلوب های شایسته: عکاسان و موفقیت

شابک: 3-84-5706-964-978

تعداد صفحات: 321

مترجم: کیهان ولی نژاد

ناشر: نشر پیام امروز

سال انتشار: چاپ سوم،1394

عرض: 15

ارتفاع: 21

ثبت نظر

امتیاز شما: