سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان

نام کتاب: طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان| نقاشی، یکی از فعالیت های پیچیدۀ کودکان است که تا اندازه ای نمایانگر ادراکات و احساسات آنها بوده و تصویری است ذهنی که کودك به واسطه آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که هنرنقاشی چیزی جزبیان هیجانات، اندیشه ها و کوشش برای خلق يك تصویر نیست. نقاشی کودکان تنها يك اثر نیست، بلکه ابزاری است که به دلیل عدم ارائه از طریق زبان، برای بزرگسالان و حتی برای دنیا، حامل بیانی ساده و گاه پیچیده است. شاید در برخی از نقاشی های عجیب کودکان دیده باشید که سرآدمی چشم ندارد یا اندام او بدون دست است، خانه ای که سیاه است و مانند آنها. هريك از آنها در دنیای ذهن کودک، نماد وضعیتی خاص است و به عبارتی دیگر، او به طور ناخودآگاه تمام یا قسمتی از محفوظات ذهنی خود را با نقاشی ...

نویسنده : وحید محمدی، محمد جانی کبریا

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


24994

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان

نقاشی، یکی از فعالیت های پیچیدۀ کودکان است که تا اندازه ای نمایانگر ادراکات و احساسات آنها بوده و تصویری است ذهنی که کودك به واسطه آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که هنرنقاشی چیزی جزبیان هیجانات، اندیشه ها و کوشش برای خلق يك تصویر نیست. نقاشی کودکان تنها يك اثر نیست، بلکه ابزاری است که به دلیل عدم ارائه از طریق زبان، برای بزرگسالان و حتی برای دنیا، حامل بیانی ساده و گاه پیچیده است. شاید در برخی از نقاشی های عجیب کودکان دیده باشید که سرآدمی چشم ندارد یا اندام او بدون دست است، خانه ای که سیاه است و مانند آنها. هريك از آنها در دنیای ذهن کودک، نماد وضعیتی خاص است و به عبارتی دیگر، او به طور ناخودآگاه تمام یا قسمتی از محفوظات ذهنی خود را با نقاشی بیان میکند. کتاب الگو و برش متری لباس کودک و نوجوان را نیز مطالعه بفرمایید.

کتاب طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان

   فقدان پژوهشهای نتیجه بخش در آثار نقاشی کودکان در ابعاد جامعه شناسی، روانشناسی و زیبایی شناسی در کشور ما، نگارندگان این کتاب را برآن داشت تا با مطالعه مطالبی از تحقیقات برخی پژوهشگران و تجربیات خود، به مفهوم طراحی لباس كودك برگرفته از نقاشی کودکان» با ارائه یک شیوه جدید و عملی برسند و در این باره معتقدند: طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی آن، ایده ای تو و منحصربه فرد در دنیای طراحی لباس به شمار می رود و می تواند یک سبک در طراحی لباس باشد؛ سبکی که دنیای طراحی لباس برای کودکان و حتی دنیای خود آنها را نیز تغییر دهد و ساختارشکن باشد، زیرا کودکان دنیای پیرامون خود را واقعی می بینند و البته واقعیت از نگاه آنها چیز دیگری ست که ما به آن رؤیاپردازی یاخیال میگوییم. براین اساس کوشیده ایم نقاشی کودکان را به لباس تبدیل کنیم و از نگاه خودشان، دنیای واقعی آنها را برتن شان بسازیم و این از نظر آنها زیبا خواهد بود، زیرا برای نخستین بار دنیای حقیقی آنها -  که تمایلی به باور و لمسش ندارند به دنیای واقعی(خیالی) آنها نزدیک می شود. از خوانندگان محترم خواهشمند است پس از مطالعه این کتاب، با دقت نظر ویژه از این شیوه ارائه شده در بخش عملی آن استفاده کنند و پس از اجرا، نقطه نظرات ارزشمند خود را به آدرس پست الکترونیکی نویسندگان ارسال فرمایند. کتاب خودآموز الگو و برش لباس کودک و نوجوان به روش مولر را نیز بخوانید.

کتاب طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان

فهرست کتاب طراحی لباس کودک برگرفته ازنقاشی کودکان

  • فصل (1)
  • فصل (2)
  • طرح ها (1-5)
  • طرح (1)
  • طرح (2)
  • طرح (3)
  • طرح (4)
  • طرح (5)

شابک: 7-80-7343-600-978

تعداد صفحات: 64

ناشر: انتشارات کتاب آبان

سال انتشار: چاپ اول، 1396

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما: