سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

سیری در مد و لباس دوره قاجار

نام کتاب: سیری در مد و لباس دوره قاجار| فکر ایجاد لباس ناشی از احتیاج انسان به دفاع در برابر عوامل طبیعی بوده است ولی لباس نیز مانند دیگر وسایل زندگی بشر وقتی پا از عرصه رفع احتیاج بیرون گذاشت حالت تفننی به خود گرفت و در طول زمان با توجه به مقتضیات اقلیمی، عادات و رسوم و فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی تغییرات و ابتکاراتی گوناگون در دوخت و شکل و تزئین آن به کار گرفته شد و مانند دیگر وسایل زندگی جلوگاه ذوق و هنر بشر گردید. بررسی تحول پوشاک نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است، بلکه از دیدگاه جامعه شناسی و فهم روانشناسی ملتها نیز بسیار شایان دقت و ...

نویسنده : دکتر مهتاب مبینی، اعظم اسدی

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


39000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب سیری در مد و لباس دوره قاجار

   مقدمه کتاب سیری در مد و لباس دوره قاجار | فکر ایجاد لباس ناشی از احتیاج انسان به دفاع در برابر عوامل طبیعی بوده است ولی لباس نیز مانند دیگر وسایل زندگی بشر وقتی پا از عرصه رفع احتیاج بیرون گذاشت حالت تفننی به خود گرفت و در طول زمان با توجه به مقتضیات اقلیمی، عادات و رسوم و فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی تغییرات و ابتکاراتی گوناگون در دوخت و شکل و تزئین آن به کار گرفته شد و مانند دیگر وسایل زندگی جلوگاه ذوق و هنر بشر گردید. بررسی تحول پوشاک نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است، بلکه از دیدگاه جامعه شناسی و فهم روانشناسی ملتها نیز بسیار شایان دقت و توجه است.کتاب های تاریخ پوشاک

   نوع پوشش قشرهای متفاوت یک جامعه، برگرفته از رفتارهای اجتماعی و آداب و سنن و اقلیم و … و فرهنگ خاص متعلق به آن جامعه است. هر قوم و جامعه ای، برای اینکه به ماهیت و موقعیت کنونی خویش پی ببرد، بهتر است قبل از هر چیز به پیشینه خود نظری بیفکند. با توسعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ها و شکل گیری عقاید دینی مذهبی در ذهنیت مردم، پوشاک و نوع رنگ و جنس و شکل و سبک دوخت آن زمینه و نقش کارکردی آن در اجتماع بیشتر نمایان می شود

 کتاب سیری در مد و لباس دوره قاجار

   ایران به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی که داشته همیشه مورد تهاجم بوده و از دوره قاجار با آزادی از قیود و الزامات اجتماعی و فرهنگی و وضعیت خوب اقتصادی، تنوع طلبی قشر مرفه و صنعتی شدن اروپا سبب شد که نوع تفکر، طرز زندگی و آداب پوشیدن لباس دچار دگرگونی شود. بررسی تاریخ لباس ایرانیان بیانگر تاثیر ژرف فرهنگ لباس ما ایرانیان بر دیگر ملل در گذشته تا تاثیر معکوس آنان بر فرهنگ پوشش ما را به خوبی نمایان می کند. در این مرحله ایرانیان تحت تاثیر فرهنگ، آزادی و مرکزیت قانون در اروپا قرار گرفتند البته دوره ی جنگ ها را باید دوره ی مقدمات آشنایی ایرانیان با تجدد دانست. مسئله لباس و شکل و نوع آن، امری ساده و سطحی که بتوان محصول سلیقه افراد دانست نیست بلکه تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی آن جامعه، جهان بینی و ارزش های حاکم بر فرهنگ آن نیز می باشد. کتاب هنر طراحی لباس را نیز بخوانید.کتاب های طراحی لباس

 

 

فهرست کتاب سیری در مد و لباس دوره قاجار

 • فصل اول: مبانی نظری و عوامل زیبایی شناختی و بستر اجتماعی مد و لباس
 • پوشاک و پوشش
 • مد
 • فرهنگ
 • سنت
 • مدرن و مدرنیته
 • جامعه شناسی هنر
 • تاریخ و تمدن
 • طبقات اجتماعی
 • شرق و غرب
 • تجدد و عقب ماندگی
 • توسعه و موانع توسعه یافتگی
 • صنعت و صنعتی شدن
 • حیطه پژوهش پوشاک و رسالت آن
 • پوشاک از دیدگاه ها و نظریات مختلف
 • تقسیم بندی پوشاک برحسب موضوع و نگرش علمی
 • دلایل بررسی پوشاک در روند تاریخ
 • پوشاک به مثابه هنر
 • پوشاک، زبان ارتباطی
 • پوشاک، شناسه ی هویت ساز
 • رابطه لباس و فرهنگ
 • فصل دوم: بررسی و شناخت پوشاک مردم تهران در دوره قاجار
 • مختصری از تاریخچه دوره قاجار
 • وقایع تاریخی و سیاسی دوره قاجار
 • وضع اجتماعی ایران در دوره قاجاریه
 • پیشینه پوشاک ایرانیان قبل از دوره قاجار
 • منابع مهم در بررسی و شناخت لباس ها و پارچه های قاچار
 • بررسی و شناخت پوشاک مردان در دوره اول قاجار
 • بررسی و شناخت پوشاک مردان در دوره دوم قاجار
 • بررسی و شناخت پوشاک زنان در دوره اول قاجار
 • بررسی و شناخت پوشاک زنان در دوره دوم قاجار
 • بررسی و شناخت پوشاک زنان در دوره سوم قاجار
 • فصل سوم: تحولات کلی و دگرگونی های منجر به تغییرات پوششی ایرانیان در دوره قاجار
 • شروع تغییر در لباس ایرانیها از زمان صفویه
 • تحولات کلی و دگرگونی صنعت نساجی و لباس مردم در عصر آقامحمدخان و فتحعلی شاه
 • نیاز اروپاییها به بازار و ایرانیان به ارتش و تکنولوژی
 • تحولات کلی و دگرگونی صنعت نساجی و لباس مردم در عصر ناصرالدین شاه
 • تاثیر اصلاحات در لباس دوره قاجار
 • تحولات کلی و دگرگونی صنعت نساجی و لباس مردم در عصر مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار و احمد شاه قاجار
 • مشروطیت
 • کشور در تسخیر اروپاییان
 • تقلید لباس
 • مشروطیت و سرعت انتشار تغییر لباس
 • مشروطیت و اصلاح نقش زنان

شابک: 5-1-98362-600-978

تعداد صفحات: 228

ناشر: انتشارات مرکب هنر

سال انتشار: چاپ اول، 1396

عرض: 16

ارتفاع: 23

ثبت نظر

امتیاز شما: