سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

کتاب رنگ اثر ایتن

دنیایی که ما آن را نظاره می کنیم از دو عنصر مهم تجسمی  تشکیل شده است. این دو عنصر عبارت اند از : فرم ( شکل) و (رنگ) که هردو لازم و ملزوم یکدیگرند. هر موجودی که در دنیا با چشم دیده می شود، ابتدا جنبه شکل و اندازه آن احساس می شود، و سپس رنگ آن مورد توجه قرار می گیرد. رنگ ویژگی بارز هر شیء طبیعی است، چنانکه رنگ گل سرخ از دور نگاه هر بیننده ای را به خود معطوف می کند یا از روی رنگ یک میوه میتوان فهمید که رسیده یا نارس است. با نگاه به سطح یک فلز، می توان جنس و حتی وزن تقریبی آن را از روی رنگ آن حدس زد. مثلأ ، رنگ قرمز آهن گداخته نا خودآگاه مارا از لمس کردن آن برحذر می دارد. مانند رنگ قرمز که هم علامت آتش هم علامت خون است.

نویسنده : جوهانز ایتن

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود نیست


این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب رنگ اثر ایتن

   کتاب رنگ اثر ایتن | دنیایی که ما آن را نظاره می کنیم از دو عنصر مهم تجسمی  تشکیل شده است. این دو عنصر عبارت اند از: فرم ( شکل) و (رنگ) که هردو لازم و ملزوم یکدیگرند. هر موجودی که در دنیا با چشم دیده می شود، ابتدا جنبه شکل و اندازه آن احساس می شود، و سپس رنگ آن مورد توجه قرار می گیرد. رنگ ویژگی بارز هر شیء طبیعی است. چنانکه رنگ گل سرخ از دور نگاه هر بیننده ای را به خود معطوف می کند یا از روی رنگ یک میوه میتوان فهمید که رسیده یا نارس است. با نگاه به سطح یک فلز، می توان جنس و حتی وزن تقریبی آن را از روی رنگ آن حدس زد. مثلأ ، رنگ قرمز آهن گداخته نا خودآگاه ما را از لمس کردن آن برحذر می دارد. مانند رنگ قرمز که هم علامت آتش هم علامت خون است. همچنین کتاب عناصر رنگ ایتن را نیز مطالعه نمایید.

   بدین ترتیب اهمیت رنگ در زندگی انسان اگر بیش از شکل و فرم نباشد، کم تر از آن نیست. دانش آموزان در مدارس، از طریق آموزش هندسه با مفاهیم شکل و فرم در طبیعت آشنا می شوند. فرم ها و حجم های هندسی دایره، مربع، مثلث و روابط بین آنها را می آموزندو با دانش “پرسپکتیو” و مفهوم سطح و حجم نیز آشنا میشوند، اما درباره رنگ و نقش و اهمیت آن در زندگی آموزشی نمی بینند. حتی در آموزشگاه ها و دانشکده های هنری – به ویژه رشته های معماری، طراحی محیط و معماری داخلی – که بیش از سایر رشته ها با مواد و مصالح رنگین سرو کار دارند، به اندازه کافی بدان اهمیت داده نمی شودو در برنامه های آموزشی این رشته ها تمرین و پژوهشی گنجانده نمی شود.

همچنین بخوانید: کتاب عناصر ساختار طرح: اصول رنگ

   دنیا پوشیده از رنگ است و اهمیت رنگ برای فرم عالم مانند اهمیت آن برای هنرمند است. رؤیت رنگها همواره در رابطه با (طبیعت اشیاء) و چگونگی (تابش نور) و (وضعیت چشم) می باشد. در تجزیه و تحلیل رنگها، در نظر داشتن این سه جنبه اهمیت ویژه ای دارد.حساس بودن در تزیین فضاهای زیستی، معماری، مهندسی برق، تعیین ابعاد و مقدار و وسعت رنگ در تبلیغات، سینما، تفرجگاه و برای هنرمند در کارگاه ضرورتی گریز ناپذیر است. در اینگونه موارد باید به رنگهای اولیه، ثانویه، رنگهای مکمل و قوانین ترکیب رنگها و تضاد رنگ مایه ها و دایره و کره رنگ دقت کافی کردو آنها را از نظر توزیع، آرایش، سطوح رنگی، درخشش و کیفیت مورد ارزیابی قرار داد.

کتاب هارمونی رنگها را نیز بخوانید.

 

فهرست کتاب رنگ اثر ایتن


پیشگفتار چاپ دوازدهم
مقدمه مترجم
کتاب رنگ
مقدمه نویسنده
فیزیک رنگ
واقعیت رنگ واثر رنگی
هماهنگی رنگها
مطابقت ذهنی رنگها
نظریه طرح رنگها
دایره رنگ
هفت تضاد رنگ
تضاد ته رنگ (رنگ به خودی خود)
تضاد تاریک و روشن
تضاد سرد و گرم
تضاد رنگهای مکمل
تضاد همزمان (سیمولتانه)
تضاد اشباع(کیفیت رنگ)
تضاد سطوح (کمیت رنگ)
ترکیب رنگها
کره رنگها و ستاره رنگی
هماهنگی و تنوع رنگها
فرم و رنگ
اثر فضایی رنگ
نظریه امپرسیون رنگ
 نظریه امپرسیون رنگ
کمپوزیسیون رنگ
سخن پایان
منابعی برای مطالعه بیشتر
نمایه

تعداد صفحات: 252

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عرض: 22

ارتفاع: 22

ثبت نظر

امتیاز شما: