سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

کتاب داستان عکاسی

این کتاب یک راهنمای ابتدایی راجع به تاریخ عکاسی است که برای دانشجویان عکاسی، هنر یا رشته های انسانی نوشته شده. همچنین برای خواننده عام علاقمند به ردگیری عکاسی از آغاز تا امروز مناسب است که به عنوان یک رسانه تصویری مورد استفاده همگان قرار دارد. دوره مورد بررسی کتاب از 1839 یعنی زمان اولین فرآیند عملی شناخته شده تا حدود 1990است. قسمت اول پیشرفت های فنی عکاسی می پردازد، چگونه وسایل برای کار ساخته می شد، شامل مواردی که تصویرسازی قادر به انجام آن بوده و کارهایی که توان انجامش را نداشته. قسمت دوم یعنی فصول 12-7 به موضوعات، سبک ها وروش های انتخاب شده توسط عکاسان همراه با گسترش امکانات می پردازد. تمرکز روزافزون بر عکاسی آن را به صورترسانه ای هنری درآورده.

نویسنده : مایکل لنگفورد

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


46000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب داستان عکاسی 

 مقدمه کتاب داستان عکاسی | این کتاب یک راهنمای ابتدایی راجع به تاریخ عکاسی است که برای دانشجویان عکاسی، هنر یا رشته های انسانی نوشته شده. همچنین برای خواننده عام علاقمند به ردگیری عکاسی از آغاز تا امروز مناسب است که به عنوان یک رسانه تصویری مورد استفاده همگان قرار دارد. دوره مورد بررسی کتاب از 1839 یعنی زمان اولین فرآیند عملی شناخته شده تا حدود 1990است. قسمت اول پیشرفت های فنی عکاسی می پردازد، چگونه وسایل برای کار ساخته می شد، شامل مواردی که تصویرسازی قادر به انجام آن بوده و کارهایی که توان انجامش را نداشته. قسمت دوم یعنی فصول 12-7 به موضوعات، سبک ها وروش های انتخاب شده توسط عکاسان همراه با گسترش امکانات می پردازد. تمرکز روزافزون بر عکاسی آن را به صورترسانه ای هنری درآورده. کتاب درباره عکاسی را نیز در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.

   از هر دوره مجموعه ای از عکاسان مهم انتخاب گشته اند به نظر می رسد برای کتابی با این حجم روش مناسب تری است تا صرفا ارائه اسامی زیاد. بدین روش خطوط اصلی پیشرفت نیز واضح تر دیده می شوند. از کتاب داستان عکاسی به عنوان ساختاری کلی از تاریخ استفاده نمایید، عکاسان موردنظر خود را از هر دوره برای مطالعات بعدی انتخاب کنید. همچنین بخوانید: کتاب زیبایی در عکاسی

 

 

فهرست کتاب داستان عکاسی

 • قسمت اول – تکامل فنی
 • ماقبل تاریخ و اکتشاف   
 • عکاسی اولیه (1850-1839
 • دوره صفحه تر (1870-1851
 • صفحات خشک، فیلم های رول (1900-1870
 • به جستجوی رنگ
 • بهبود طراحی دوربین
 • قسمت دوم – موضوعات، سبک ها و نگرش ها
 • نگرش مستند
 • عکاسی تصویرگرا
 • جنبش های نوگرا
 • تنوع در عکاسی حرفه ای 1980-1920
 • توجه به معنی
 • عکاسی در یک عصر پسانوگرا
 • کلام آخر
 • وقایع به ترتیب تاریخ
 • واژه نامه
 • زندگی نامه های مختصر
 • نام های آمده در کتاب ( به ترتیب الفبای انگلیسی)
 • نام های آمده در کتاب ( به ترتیب الفبای فارسی) 

شابک: 3-12-40-7858-964

تعداد صفحات: 270

مترجم: رضا نبوی

ناشر: شرکت نشر نقد افکار

سال انتشار: چاپ پنجم، 1395

عرض: 17

ارتفاع: 24

ثبت نظر

امتیاز شما: