سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

ایتن عناصر رنگ

نام کتاب: ایتن عناصر رنگ| رنگ­ها روح دارند و زنده اند. رنگ­ها کلمه اند و همچون کلمات سخن می گویند. از نهان سبز جنگل­ها، از راز آبی آسمان و دریاها، از شفافیت و زلالی قطرات باران و از پاکی سفید برف، امانه از طبیعت، بلکه رنگ­ها از روح آدمی و دنیای پر راز ورمز انسان سخن می گویند. همچنان­که دستخط آدم­ها حکایت از درون آنان دارد. رنگ­هایی که بدان می پوشند ومی نگارند و نقش می زنند نیر حکایت از گوشه ای دیگر از درون ایشان دارد. رنگ­ها قاموس طبیعت و جهان را آشکار می سازند. کتابی که پیش رو دارید، با نگاهی به عالم معنا و فلسفۀ مشرق و با نگاهی عارفانه و عالمانه، از دنیای عمیق رنگ سخن میگوید. رنگ زندگی است، زیرا دنیا بدون رنگ دنیایی است مرده همانگونه که شعله نور را ایجاد می کند، نور هم سبب ...

نویسنده : یوهانس ایتن

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


27500

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید: