سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

الگوسازی برای شلوار به روش مولر و پسران

نام کتاب: الگوسازی برای شلوار به روش مولر و پسران | در این کتاب، روش ترسیم الگوهای پایه ی دامن و شلوار، هر کدام به طور جداگانه توضیح داده شده است که همراه با تصاویر، آموزش و یادگیری را آسان تر می کند. هم چنین مدل های متنوع دامن و شلوار با جیب و کمر، و یا ساده ی بدون جیب و کمر، شلوار تنگ و یا گشاد، نمونه های زیادی همراه با رسم الگوها آورده شده که برای کسب تجربه ی بیش تر در زمینه ی الگوسازی مفید است. همچنین در این کتاب روش الگوسازی و رسم الگوهای پایه و ساخت شابلون ...

نویسنده : مارگارت اشتیگلر، لوئیز کرولوپ

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


58000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب الگوسازی برای شلوار به روش مولر و پسران

 در این کتاب، روش ترسیم الگوهای پایه ی دامن و شلوار، هر کدام به طور جداگانه توضیح داده شده است که همراه با تصاویر، آموزش و یادگیری را آسان تر می کند. هم چنین مدل های متنوع دامن و شلوار با جیب و کمر، و یا ساده ی بدون جیب و کمر، شلوار تنگ و یا گشاد، نمونه های زیادی همراه با رسم الگوها آورده شده که برای کسب تجربه ی بیش تر در زمینه ی الگوسازی مفید است.

همچنین در این کتاب روش الگوسازی و رسم الگوهای پایه و ساخت شابلون …

همچنین کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران و آموزش خیاطی به روش مولر را نیز مطالعه نمایید.

فهرست کتاب الگوسازی برای شلوار به روش مولر و پسران

  • شلوار
  • رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار
  • شلوار با مدل های خاص
  • مدل های مختلف شلوار
  • ایرادها و عیوب اندام
  • درز و اضافه درز جادوخت دامن و شلوار
  • الگوی آستر برای دامن
  • اتوکاری (کش کاری) شلوار
  • خود را بیازمایید

شابک: 0-685-341-964-978

تعداد صفحات: 180

مترجم: نیره یونسی

ناشر: انتشارات قطره

سال انتشار: چاپ یازدهم، 1398

عرض: 21

ارتفاع: 28.5

ثبت نظر

امتیاز شما: