سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

پیام عکس

نام کتاب: پیام عکس | عکس خبری یک پیام است. این پیام در کل از یک منبع ارسال یک مجرای انتقال و یک مرکز دریافت تشکیل شده است. منبع ارسال همان هیئت تحریریه روزنامه است. مرکز دریافت همان مردمی هستند که روزنامه را می خوانند و مجرای انتقال خود روزنامه است یا دقیقتر بگوییم مجموعه ای از پیام های هم آورد که عکس در مرکز آن ها جای دارد اما پیرامون اش را متن عنوان شرح عکس صفحه بندی و نیز به شکلی انتزاعی تر.....

نویسنده : رولان بارت

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


26000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب پیام عکس

عکس خبری یک پیام است. این پیام در کل از یک منبع ارسال یک مجرای انتقال و یک مرکز دریافت تشکیل شده است. منبع ارسال همان هیئت تحریریه روزنامه است. مرکز دریافت همان مردمی هستند که روزنامه را می خوانند و مجرای انتقال خود روزنامه است یا دقیقتر بگوییم مجموعه ای از پیام های هم آورد که عکس در مرکز آن ها جای دارد اما پیرامون اش را متن عنوان شرح عکس صفحه بندی و نیز به شکلی انتزاعی تر اما به همان اندازه اطلاع رساننده نام روزنامه تشکیل می دهند (چرا که این نام می تواند خوانش پیام را شدیدا جهت دار کند) ، سه بخش متعارف پیام روش تحقیق واحدی را بر نمی تابند. ارسال و دریافت پیام هر دو در حوزه ی نوعی جامعه شناسی قرار می گیرند.در خصوص خود پیام روش تحقیقی متفاوت باید به کار برد : مبدا و مقصد پیام هر چه باشد عکس تنها یک فرآورده یا صرفا یک مجرای انتقال نیست بلکه ابژه ای است برخوردار از نوعی خود آیینی و استقلال ساختاری ، بی آن که به هیچ رو در فکر جدا کردن این ابژه از کاربرد آن باشیم. بخوانید از دیگر آثار این نویسنده.

کتاب پیام عکس

در اینجا باید روش خاصی مقدم بر تحلیل جامعه شناسانه مهیا کنیم روشی که نمی تواند چیزی جز تحلیل درونی ساختار اصیل یگانه ی عکس باشد . ساختار عکس یک ساختار منفرد و مجزا نیست و دست کم با یک ساختار دیگر که همان متن همراه تمام عکس های خبری است در ارتباط خواهد بود. اما از آن جا که آحاد یا مولفه های آن ها نا همجنس و ناهمگون بوده ، قابل ترکیب یا تلفیق با یکدیگر نیستند. پیش از هرچیزی باید هر یک از این دو ساختار را به طور مجزا بررسی کنیم ، تنها زمانی که مطالعه و بررسی هر یک از این ساختار ها را به پایان برده باشیم قادر خواهیم شد به نحوه عملکرد هر یک در تکمیل دیگری پی بریم.

برای خرید کتاب پیام عکس روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.

فهرست کتاب پیام عکس

  • یادداشت مترجم
  • پیام عکس
  • مجازگان تصویر
  • معنای سوم
  • نمایه ی نام ها

شابک: 5-095-213-964-978

تعداد صفحات: 96

مترجم: راز گلستانی فرد

ناشر: انتشارات مرکز

سال انتشار: چاپ هفتم، 1396

عرض: 14.5

ارتفاع: 21.5

ثبت نظر

امتیاز شما: