سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

پوشاک در ایران باستان

نام کتاب: پوشاک در ایران باستان | تحلیل پوشاک ایران باستان اغلب ما را به بررسی دقیق اشیای هنری همانند یک سکه، یک حجاری برجسته و غیره تشویق نموده؛ اشیایی که پیشه وران آن زمان روی آن ها تصاویر لباس ها و لوازم فرعی را نقش کرده بودند، به همین دلیل ما آن ها را از مطالعاتمان حذف نکرده ایم. همانند لباس جنگی، لباس مذهبی نیز در مطالعه کلی لباس وارد شده است. فراموش نکنیم که در جامعه ی باستان ایرانی، قدرت متعلق به طبقه اشراف و......

نویسنده : دکتر فریدون پوربهمن

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود نیست


این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب پوشاک در ایران باستان

تحلیل پوشاک ایران باستان اغلب ما را به بررسی دقیق اشیای هنری همانند یک سکه، یک حجاری برجسته و غیره تشویق نموده؛ اشیایی که پیشه وران آن زمان روی آن ها تصاویر لباس ها و لوازم فرعی را نقش کرده بودند، به همین دلیل ما آن ها را از مطالعاتمان حذف نکرده ایم. همانند لباس جنگی، لباس مذهبی نیز در مطالعه کلی لباس وارد شده است. فراموش نکنیم که در جامعه ی باستان ایرانی، قدرت متعلق به طبقه اشراف و روحانیون بوده است، بنابراین حذف این صفحه مهم غیرقابل تصور است، مخصوصا که اغلب پوشاک، چه نظامی و چه مذهبی، از گرایش های لباس شهری پیروی می کردند.

کتاب پوشاک در ایران باستان

مطالعه پوشاک در ایران باستان طبیعتا می بایست با یک توصیف دقیق از لباس قشرهای اصلی جامعه ایرانی و رابطه بین آن ها تکمیل می شد تا اینکه بتوان صفات ممیزه مشترک آن ها را استخراج کرد و به اصل زندگی این مردم نزدیک تر شد. به نظر ما لازم آمد که حدود ایران مشخص شود تا بتوانیم با سهولت بیشتری سیر تکاملی آن را دنبال کنیم. برای همین تاریخ هرکدام از سلسه ها پیش از مطالعه لباس های آن دوره آمده است. کتاب پوشاک در ایزان زمین را نیز در لیست مطالعات خود قرار دهید.

همانند دیگر هنرهای ایرانی، لباس نیز اغلب نشانه هایی از نفوذ خارجی ها را داراست و به این دلیل است که روابط یونان و روم با ایران اهمیت زیادی در تحول پوشاک داشته است. بدین ترتیب، عدم آشنایی با روند پیروزی اسکندر بر ایران که منجر به از بین رفتن یک فرهنگ شد، تفاوت های میان لباس ایرانی و یونانی را ناچیز خواهد شمرد. هنر ایرانی دو تا سه قرن وقت نیاز داشت تا خود را از نفوذ فرهنگ یونانی برهاند. ما در اینجا تاریخ را از مطالعه مان جدا کرده ایم تا منظورمان را به طور واضح تری برسانیم.

برای خرید کتاب پوشاک در ایران باستان روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.

فهرست کتاب پوشاک در ایران باستان

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: معرفی ایران
 • فلات ایران
 • ایران و همسایگانش
 • موقعیت اقتصادی و جغرافیایی
 • ایران: مردمان و ادیانش
 • مراجع
 • فصل دوم: دوران ماقبل تاریخ
 • چند یادآوری تاریخی
 • عیلام
 • بابل
 • آشور
 • پوشاک ماقبل تاریخ
 • مراجع
 • فصل سوم: مادها
 • تاسیس پادشاهی ماد
 • پیش از مادها
 • مادها
 • اورارتو
 • سکاها
 • لیدیه
 • حکومت پادشاهان ماد
 • جامه های مادی
 • آرایش های مو و سربندهای مادها
 • پوشاک ماد به معنای واقعی
 • لباس جنگجوی ماد
 • جواهرات
 • مراجع
 • فصل چهارم: پارس ها
 • تولد نخستین امپراتوری ایران
 • پادشاهی هخامنشی
 • جامه های پارسی
 • جامه سنتی پارس ها
 • ویژگی های ضمائم جامه پارسی
 • آرایش های مو و سربندها
 • لباس زنان
 • لباس جنگی
 • تیرها و کمان ها
 • ریسمان ها
 • ارابه جنگی
 • مراجع
 • فصل پنجم: سلوکی ها
 • داستان یک امپراتوری فرسوده
 • حکومت های پادشاهان سلوکی
 • جامه سلوکی ها
 • مراجه
 • فصل ششم: پارت ها یا اشکانیان
 • تاریخ
 • جامه پارت ها
 • جامه شاهان و شاهزادگان
 • لباس نظامی
 • تجهیزات جنگی
 • زره
 • لباس مذهبی
 • خصوصیات مربوط به پوشاک
 • آرایش موها
 • جواهرات
 • کفش ها
 • لباس زنان
 • مراجع
 • فصل هفتم: امپراتوری ساسانی
 • سرگذشت این امپراتوری
 • جامه ساسانی ها
 • پارچه ها
 • لباس جنگی
 • کلاه خود
 • سلاح ها
 • چاقچور
 • پوشش سر و آرایش موها
 • اردشیر اول
 • بهرام دوم
 • نرسه
 • اردشیر دوم
 • بهرام پنجم
 • پیروز
 • خسرو اول
 • تاجی دیگر
 • جامه دربار ساسانی
 • جامه های ساسانیان از نظر رنگ آمیزی
 • لباس زنان
 • نقوش برجسته طاق بستان و نقش رستم
 • موزاییک های بیشاپور
 • قطعات طلاکاری شده
 • جامه مذهبی
 • پاپوش های ساسانیان
 • پوتین ها
 • کفش های کوتاه
 • فرش ها
 • مراجع
 • نتیجه گیری
 • مراجع
 • منابع تصاویر
 • فهرست منابع
 • نمایه

شابک: 3-1100-00-964-978

تعداد صفحات: 239

مترجم: هاجر ضیا سیکارودی

ناشر: انتشارات امیرکبیر

سال انتشار: چاپ چهارم، 1395

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما: