سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

نقد عکس، درآمدی بر درک تصویر

نام کتاب: نقد عکس، درآمدی بر درک تصویر| کتاب حاضر را دکتر تری برت استاد ممتاز دانشگاه اوهایو نوشته است. او به دلیل آموزش نقد و شیوه کارآمدی که در تدریس نقد به کار گرفته، موفق به دریافت جایزه شده است. کتاب را بسیاری از کارشناسان و متخصصان عکاسی دانشگاه های ایالات متحده ستوده اند. هرچند مخاطبان اصلی کتاب دانشجویان رشته عکاسی هستند اما بی تردید برای تمامی عکاسان و علاقمندان به عکاسی و رشته های هنری کتابی پرفایده است. این کتاب درباره خواندن و...

نویسنده : تری برت

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


43000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب نقد عکس، درآمدی بر درک تصویر

کتاب حاضر را دکتر تری برت استاد ممتاز دانشگاه اوهایو نوشته است. او به دلیل آموزش نقد و شیوه کارآمدی که در تدریس نقد به کار گرفته، موفق به دریافت جایزه شده است. کتاب را بسیاری از کارشناسان و متخصصان عکاسی دانشگاه های ایالات متحده ستوده اند. هرچند مخاطبان اصلی کتاب دانشجویان رشته عکاسی هستند اما بی تردید برای تمامی عکاسان و علاقمندان به عکاسی و رشته های هنری کتابی پرفایده است.

این کتاب درباره خواندن و نوشتن نقد عکس است، تا با استفاده از روندهای نقد بتوان عکسها را بهتر ارزیابی کرد. متاسفانه ما معمولا نقد و ارزیابی را همسنگ نمی پنداریم زیرا در زبان رایج از واژه انتقاد برداشت منفی می کنیم: انتقاد در این معنا یعنی قضاوت کردن، قضاوتی عموما منفی، و اظهار نارضایتی. در رسانه های همگانی، منتقدان را داوران هنر می شناسند: منتقدان روزنامه ها، رستورانها را با ستاره درجه بندی می کنند و منتقدان تلویزیون، فیلمها را با یک تا ده ستاره ارزشگذاری می کنند تا جنبه های قضاوتشان را تقویت کنند. منتقدان نویسندگانی هستند که هنر را دوست دارند و تصمیم می گیرند که زندگی خود را در راه اندیشیدن و نوشتن راجع به این مقوله صرف کنند.

مقدمه کتاب نقد عکس از تری برت

انتقاد واژه ای بسیار پیچیده است و معانی متعدد و گوناگون دارد. در زبان زیبایی شناسان که درباره هنر ونقد صاحبنظرند، و در زبان منتقدان هنر، انتقاد به اموری دامنه دارتر از داوری دلالت دارد. منتقدان وقتی نقد می نویسند، یک یا چند مورد از موارد چهارگانه زیر را مد نطر قرار می دهند: آنها اثر هنری را توصیف، تفسیر و ارزیابی می کنند، و درباره آن نظریه پردازی می کنند. وقتی منتقدان اقدام به نقد می کنند دست به کاری بیش از بیان خوشایندها و بدآیندها می زنند، کاری خیلی بیش از تایید یا رد یک اثرهنری.

فهرست کتاب نقد عکس، درآمدی بر درک تصویر

 • یادآوری چند نکته
 • فصل اول: درباره نقد هنر
 • تعریف نقد
 • منابع نقد
 • انواع نقد
 • پیشینه منتقد
 • چگونگی برخورد با نقد
 • روابط منتقد و هنرمند
 • نقد نقد
 • ارزش نقد
 • فصل دوم: توصیف عکس
 • تعریف توصیف
 • توصیف نمایشگاه (در غرب آمریکا)ی اودون
 • توصیف مطلب
 • توصیف فرم
 • توصیف کارماده
 • توصیف سبک
 • مقایسه و نشان دادن تضادها
 • منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی
 • توصیف و تفسیر
 • توصیف و ارزیابی
 • اهمیت توصیف برای خواننده
 • فصل سوم: تفسیر عکس
 • تعریف تفسیر
 • موضوعات تفسیر
 • ادعاها و استدلالهای تفسیری
 • جنبه های تفسیر
 • سه تفسیر درباره الینور
 • سایر استراتژی های تفسیر
 • تلفیق شیوه های تفسیری
 • تفسیرهای (صحیح)
 • تفسیرها و نیت هنرمند
 • تفسیرها و احساسات
 • تفسیر، معنا و مفهوم شخصی
 • جمع مفسران
 • فصل چهارم: انواع عکس
 • دسته بندی عکسها
 • عکسهای توصیفی
 • عکسهای توضیحی
 • عکسهای تفسیری
 • عکسهای ارزیابی اخلاقی
 • عکسهای ارزیابی زیبایی شناختی
 • عکسهای نظری
 • استفاده از دسته بندی ها
 • فصل پنجم: عکسها و زمینه ها
 • زمینه درونی
 • زمینه اصلی
 • زمینه بیرونی
 • زمینه های بیرونی و تلویحی دلالتهای ضمنی
 • تفسیر عکس بدون عنوان(پاییدن)، 1983، بر اساس اطلاعات زمینه ای
 • بدون عنوان(پاییدن)، 1983، بارباراکروگر و دسته بندی ها
 • شرح اجمالی روند تفسیر
 • فصل ششم: ارزیابی عکس
 • نمونه های از قضاوت
 • قضاوت ها و دلایل
 • قضاوتها و معیارها
 • معیارهای مختلف
 • واقعگرایی
 • اکسپرسیونیسم
 • فرمالیسم
 • ابزار گرایی
 • سایرمعیارها
 • گزینش از میان معیارها
 • قضاوت های مختلف
 • قضاوت یعنی استدلال
 • ارزیابی مجدد
 • قضاوتها و پسندها
 • نیت گرایی و قضاوتها
 • موضوعات مورد قضاوت
 • قضاوت راجع به عکسهای رابرت مپلتورپ
 • نتیجه گیری
 • فصل هفتم: نظریه آیا عکاسی هنر است؟
 • نظریه زیبایی شناسی
 • نظریه ها و منتقدان
 • نظریه ها و عکاسان
 • نظریه ها و مورخان
 • نظریه ها و مسئولان نمایشگاه ها
 • مروری بر دیدگاه های نظری
 • واقعگرایی و قراردادگرایی
 • مدرنیسم و پست مدرنیسم
 • نظریه و نقد مارکسیستی
 • نظریه و نقد فمنیستی
 • نتیجه گیری
 • فصل هشتم: نوشتن و سخن گفتن درباره عکس
 • نوشتن درباره عکس
 • مشاهده اثر و یادداشت برداشتن
 • مقاله ای تفسیری
 • مقاله ای ارزیابی کننده
 • فرایند نگارشی
 • سخن گفتن درباره عکس
 • مباحثات درباره هنر در حضور هنرمند
 • نقدهای کارگاهی
 • پی نویسها
 • کتابنامه
 • فهرست اعلام

شابک: 5-462-305-964-978

تعداد صفحات: 300

مترجم: اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی

ناشر: انتشارات مرکز

سال انتشار: چاپ بیست و ششم، سال 1397

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما: