سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده

نام کتاب: مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده | بررسی رفتار مشتری از جمله مباحث مطرح در علم روان شناسی است که طی دهه های اخیر جز مهم ترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران و متخصصان بازاریابی قرار گرفته، رفتار مشتری شامل دانش افراد، احساسات و اقداماتی است که طی روند مصرف، بروز می دهند و آن را تجربه می کنند. این مهم، اجزای اثرگذار محیط بر عوامل یاد شده و رفتار مشتری را نیز در بر می گیرد. در نتیجه، رفتار مشتری ها تنها شامل انتظارات، سلائق و نیاز آن ها نیست، بلکه در جایگاهی بسیار فراتر از حیطه ی خرید کالا توسط افراد و......

نویسنده : فیلیپ گرویوز

دسته بندی : مدیریت، اقتصاد، بازرگانی

وضعیت : موجود است


36500

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده

بررسی رفتار مشتری از جمله مباحث مطرح در علم روان شناسی است که طی دهه های اخیر جز مهم ترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران و متخصصان بازاریابی قرار گرفته، رفتار مشتری شامل دانش افراد، احساسات و اقداماتی است که طی روند مصرف، بروز می دهند و آن را تجربه می کنند. این مهم، اجزای اثرگذار محیط بر عوامل یاد شده و رفتار مشتری را نیز در بر می گیرد. در نتیجه، رفتار مشتری ها تنها شامل انتظارات، سلائق و نیاز آن ها نیست، بلکه در جایگاهی بسیار فراتر از حیطه ی خرید کالا توسط افراد و یا خدمات مربوط به ایشان قرار می گیرد.

کتاب مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده

بررسی رفتار مشتری به عنوان منظری از گرایش های علم روانشناسی، ما را با زوایای متعددی از کاربرد این علم در دستیابی به چرایی و چگونگی خرید و به شناخت بیشتر آثار شگرف و رابطه ی ضمایر انسانی و به ویژه نقش ضمیر ناخودآگاه افراد در اتخاذ تصمیمات در این زمینه و بلکه بررسی نقش مستقل آن از قوه ی عقلایی مواجه می کند. در این کتاب، مولف قائل به اثر اندک پژوهش بازار در شرایط محیطی است و به ریشه یابی و توضیح برخی رویداد ها بوسیله تحلیل رفتار مشتری با طرح ضمیر ناخودآگاه افراد و به  دو موضوع اقتصاد رفتاری و دیدگاه رفتاری نیز بسیار توجه دارد. این کتاب، نگاه خوبی به زیر لایه های روان شناختی رفتار مصرفی دارد و به علت نوشتار گیرا و مثال های مطرح در آن، فوق العاده غنی و در عین حال جذاب و مفرح است.

برای خرید کتاب مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.

فهرست کتاب مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده

 • در ستایش کتاب
 • پیشگفتاری از کوین هوگان
 • مقدمه ی نویسنده بر ویرایش کتاب
 • مقدمه ی مترجم
 • پیش درآمد- لحظه ی حقیقت
 • فصل اول: شناخت ناخودآگاه ذهن
 • چرا بدون دلیل خرید می کنیم؟ مطالعه آنچه انجام می دهیم، اما نمی توانیم دلیل آن را توضیح دهیم
 • مساله ضمیر ناخودآگاه
 • ما دقیقا نمی دانیم که چه می کنیم
 • ما همیشه نمی دانیم که چه می کنیم
 • گیره های تمایل
 • فراگیری نادیده گرفتن صدای مشتری
 • انتظارات دور از واقعیت
 • فصل دوم: مطالعه و شناخت رفتار مشتری- دیدگاه هایی درباره ضمیر ناخودآگاه افراد
 • گرایش به تهدید پذیری را نادیده بگیرید
 • انتخاب آسان برنده است- آسایش ذهنی
 • اهمیت جمعیت- اثبات اجتماعی
 • آنچه ابتدا از همه مهم تر است- آماده سازی
 • چکیده ی درس های کوکای جدید
 • فصل سوم: مشتری در صحنه- بررسی آثار محیطی
 • محیط انسانی
 • تقریبا همه چیز نسبی است
 • محیط مجازی
 • ابتکار آگاهانه و یادآوری انتخابی
 • فصل چهارم: آنچه مشتری ها انجام می دهند- مطالعه ی رفتار
 • مطالعه و بررسی محیط
 • رفتار مشتری، هیچ اما حقیقت دارد
 • مشاهده ی ناب
 • رفتار فیزیکی
 • اقدام برای انتخاب
 • مشاهده ی عواطف
 • مشاهده ی مجازی
 • باور آنچه می بینید
 • فصل پنجم: مشتری های نامربوط- پرسش ها
 • طرح پرسش های نامربوط که به افراد القا می کند به چه چیز فکر کنند
 • پرسش ها طرز فکر افراد را تغییر می دهد
 • شاهد اتفاقی
 • فروش تصادفی
 • جلب توجه سهوی افراد برای دوست داشتن چیزی
 • ساختار شکنی تصنعی تجربه ی مشتری
 • تقویت کاذب نظریات موجود
 • تفاسیر اشتباه از ارزش دیدگاه های طرح شده
 • پرسش هایی که پذیرای یک چهارچوب ذهنی نامناسب اند
 • یک مساله ی چگونه فکر میکنیم دیگر
 • خطر دلپذیر بودن هنگام سوال پرسیدن
 • تصور کنید یک بالگرد هستید
 • مشتریان شما قابل اعتماد نیستند
 • درصد خطای یک پژوهش چقدر می تواند باشد
 • فراگیری نادیده گرفتن مشتری نامربوط
 • فصل ششم: پاسخ های مرتبط و مناسب- آنچه ارزش پرسیدن دارد
 • زمان و مکان
 • سوال پرسیدن در چهارچوب ذهنی مناسب
 • بررسی دقیق واژگان
 • سوالات مهم بپرسید
 • تایید و تصریح
 • تناقض ها
 • خلاصه درس هایی از گنبد
 • فصل هفتم: درک اجتماع- تمرکز روی گروه های کانونی
 • افراد نمی توانند از دیگران کپی بردارند
 • افراد ذهن خود را برای انطباق با گروه تغییر می دهند
 • افراد با اکثریت غالب موافق خواهند بود
 • مباحث نگرش ها را تغییر می دهد
 • صدای متقاعد کننده در میان جمعیت
 • تفکر گروهی: مخاطرات هم اندیشی
 • راحتی بر حقیقت برتری می یابد
 • برای اندیشیدن آماده شوید
 • آینه ی جادویی روی دیوار
 • یک نفر دارد شما را تماشا می کند
 • برجسته در نور
 • دستورالعملی برای بی دقتی
 • شیوه ی درست و نادرست اندیشیدن درباره ی گروه ها
 • فصل هشتم: آینده پژوهی مشتری- ابتکار نفوذ
 • پژوهش های کیمیاگری
 • ما نمی دانیم در آینده به چه فکر می کنیم
 • استفاده از یک تلسکوپ برای دیدن آنچه پیش روست
 • تمرکز گرایی
 • قدرت نوآوری
 • شکستن قرارداد
 • بررسی و پژوهش درباره ی آینده
 • فصل نهم: کسب مزیت و برتری- فراتر از پژوهش در بازار
 • معیار های AFECT :چه میزان به بینش هر مشتری ایمان دارید؟
 • AFECT شماره 1: تحلیل داده های رفتاری
 • AFECT شماره 2: چهارچوب ذهنی
 • AFECT شماره 3: محیط
 • AFECT شماره 4: مطالعه ی پنهان
 • AFECT شماره 5: چهارچوب زمانی
 • ارزش پول
 • کسب یک مزیت رقابتی
 • گفتار پایانی
 • قدردانی

شابک: 7-499-408-964-978

تعداد صفحات: 298

مترجم: حسام خضرایی حاذق فکر

ناشر: انتشارات هیرمند

سال انتشار: چاپ دوم، 1397

عرض: 14.5

ارتفاع: 21

ثبت نظر

امتیاز شما: