سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

مدیریت فرآیند انگیزش

نام کتاب: مدیریت فرآیند انگیزش| با وجود برخورداری از شرایط مناسب کاری و حقوقی بیش از هر زمانی دیگر، کارگران اغلب از بهره وری کم و روحیه پائینی رنج می برند. تفاوت هایی که بین توانایی های بالقوه کارکنان و عملکرد واقعی آن ها مشاهده می شود، بسیار زیاد و کاملا مشهود است و در اینجا ما از آن به عنوان شکاف وابستگی نام می بریم. هرچند مدیران کوشش های زیادی را برای کاهش این شکافی وابستگی به عمل آورده اند ولی......

نویسنده : توویلا دیل

دسته بندی : مدیریت، اقتصاد، بازرگانی

وضعیت : موجود است


20000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب مدیریت فرآیند انگیزش

با وجود برخورداری از شرایط مناسب کاری و حقوقی بیش از هر زمانی دیگر، کارگران اغلب از بهره وری کم و روحیه پائینی رنج می برند. تفاوت هایی که بین توانایی های بالقوه کارکنان و عملکرد واقعی آن ها مشاهده می شود، بسیار زیاد و کاملا مشهود است و در اینجا ما از آن به عنوان شکاف وابستگی نام می بریم. هرچند مدیران کوشش های زیادی را برای کاهش این شکافی وابستگی به عمل آورده اند ولی با کمال تاسف اغلب با ناکامی رو به رو شده اند.

کتاب مدیریت فرآیند انگیزش

تحقیقات انجام شده همواره نشان می دهد که کارکنان مایلند بیشترین تلاش خود را در انجام وظیفه به کار گیرند، ولی از طرفی احساس می کنند که مدیریت و سیستم همواره آن ها را به گونه ای از انجام آن باز می دارد. شواهد هرچند نشانگر نیت خیر مدیران در این راه است ولی اغلب نا آگاهانه شرایطی را به وجود می آورند که به کاهش روحیه و بهره وری می انجامد. این کتاب ابتدا به تحلیل شکاف وابستگی و عواملی که به این مشکل می انجامد، می پردازند و سپس برداشت هایی از میزان و چگونگی بهره وری را ارئه می دهد.

برای خرید کتاب مدیریت فرآیند انگیزش روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.

فهرست کتاب مدیریت فرآیند انگیزش

 • دیباچه
 • درباره کتاب
 • مقدمه مترجم
 • مقدمه
 • بخش 1- از شکاف وابستگی بکاهید
 • آمار و ارقام
 • با کارکنان مشکل آفرین یا بدقلق آشنا شوید
 • چرا کارکنان کار نمی کنند؟
 • شکاف وابستگی
 • اندازه گیری میزان بهره وری
 • چه عواملی کارکنان را خوشحال و راضی می کند؟
 • کارکنان در کار خود به دنبال ده مورد هستند
 • مراحلی برای بهینه سازی بهره وری
 • برنامه یک برگی شما در بهره وری
 • بخش 2- پنج مرحله برای کامیابی
 • مرحله1) رهبری را فراگیرید
 • چک لیست مدیریت کارا
 • کارکنانی که به فکر خودشان هستند
 • بخش جوایز: انتقال بینش
 • بینش را با دیگران تقسیم کنید
 • مطالعه موردی
 • مرحله 2) انتظارات را بیازمایید
 • تجدید سازماندهی در روند کار
 • به کار جذابیت ببخشید
 • بخش جوایز: راه حل یابی
 • مطالعه موردی
 • مرحله3) سنجیده رفتار کنید
 • گوش دادن را یاد بگیرید
 • کارکنان را مطلع کنید
 • بخش جوایز: روش محنصر به فرد شما
 • چهار تیپ شخصیتی
 • مطالعه موردی
 • مرحله4) تا می توانید به کارکنان به عنوان افرادی مطلع و آگاه بنگرید
 • به احساسات کارکنان احترام بگذارید
 • شناسایی عملکرد منفی
 • بخش جوایز: قدرت های چهارگانه
 • مطالعه موردی
 • مرحله5) یک وقت رشد کارکنان را سد نکنید
 • ضریب خلاقیت شما چقدر است؟
 • ضریب خلاقیت سازمان شما چقدر است؟
 • بخش جوایز: کارنامه اعمال شما
 • مطالعه موردی
 • بخش3- به آنچه آموخته اید عمل کنید
 • چک لیست دو هفته ای شما
 • چک لیست سه هفته ای شما
 • جک لیست یک ماه شما
 • بخش پایانی- پیگفتار
 • مفهوم انگیزش
 • روند نظریات و تئوری های انگیزش
 • تئوری های نیاز
 • تئوری های سلسله مراتب نیاز- آبراهام مازلو
 • نظریه ماری
 • نظریه الدفر
 • تئوری دو عاملی هرزبرگ
 • دیگر نیازهای مرتبط با کار
 • تئوری های فرآیندی
 • تئوری برابری یا تعادل
 • تئوری انتظار/ ارزش
 • تئوری هدف گذاری یا تعیین هدف
 • پیامدهای انگیزش
 • انگیزش از دیدگاه مدیریت

شابک: 4-1-90261-964-978

تعداد صفحات: 189

مترجم: دکتر بهزاد رمضانی

ناشر: انتشارات دایره

سال انتشار: چاپ سوم، 1386

عرض: 14.5

ارتفاع: 21

ثبت نظر

امتیاز شما: