سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان؛ چالش پیچیدگی

نام کتاب: مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان؛ چالش پیچیدگی | این کتاب به شیوه های تفکر در مورد سازمان ها و مدیریت آن ها به خصوص مدیریت استراتژیک می پردازد. در حالی که اکثر کتب دانشگاهی مدیریتی به عناصر کلیدی و تجویزات مدیریت استراتژیک در گفتمان غالب روی می آورند، این کتاب به بررسی مفروضات ضمنی و بدیهی پنداشته ی شیوه های تفکر در گفتمان فوق توجه دارد. از این رو، هدف کتاب بررسی کوتاه نظرات متفکران کلیدی مدیریت استراتژیک درباره ی استراتژی های......

نویسنده : رالف دی استیسی

دسته بندی : مدیریت، اقتصاد، بازرگانی

وضعیت : موجود است


38500

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان؛ چالش پیچیدگی

این کتاب به شیوه های تفکر در مورد سازمان ها و مدیریت آن ها به خصوص مدیریت استراتژیک می پردازد. در حالی که اکثر کتب دانشگاهی مدیریتی به عناصر کلیدی و تجویزات مدیریت استراتژیک در گفتمان غالب روی می آورند، این کتاب به بررسی مفروضات ضمنی و بدیهی پنداشته ی شیوه های تفکر در گفتمان فوق توجه دارد. از این رو، هدف کتاب بررسی کوتاه نظرات متفکران کلیدی مدیریت استراتژیک درباره ی استراتژی های عمومی ای که مدیران برای تحقق مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد بهتر سازمانی باید انجام دهند نیست.

کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان

کتاب به دنبال بیان شیوه های طراحی و پیاده سازی شرایط و فرآیندهایی که منجر به یادگیری سازمانی و مدیریت دانش می شوند نیز نیست. هدف کتاب بررسی شیوه های تفکر موجود و تجویزات ضمنی آن ها در مورد فرآیند و محتوای استراتژی است تا از این طریق مفروضات بدیهی پنداشته شان مشخص و روشن شوند. برای رسیدن به این منظور لازم است که تفکر موجود در زمینه ی استراتژی در تاریخچه ی تفکر غرب مکان یابی شود. کتاب به جای ارائه ی تجویزات صریح بیشتر سوالاتی را در این باب مطرح و بررسی می کند.

از این رو، کتاب به جای توصیف وضعیت فعلی تفکر درباره ی استراتژی و پویایی های سازمانی در جستجوی به چالش کشیدن آن است، چالش که در تقابل با شیوه ی تفکر کنونی در مورد استراتژی و پویایی های سازمانی وجود دارد و در این کتاب از طریق مقایسه ی بین تفکر سیستمی و تفکر فرآیندهای پاسخی پیچیده منعکس می شود.

برای خرید کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.

فهرست کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان؛ چالش پیچیدگی

 • فهرست نگاره ها
 • فهرست جداول
 • پیش گفتار نویسنده
 • پیش گفتار مترجمان
 • فصل1: تفکر در مورد استراتژی و تغییر سازمانی
 • مقدمه
 • پدیدارهای مورد بررسی
 • درک پدیدارها
 • شاخص های کلیدی در مقایسه ی تئوری های تطور سازمانی
 • رئوس مطالب کتاب
 • بخش یک: نگاه های سیستمی به استراتژی و پویایی های سازمانی
 • فصل 2: خاستگاه تفکر سیستمی
 • مقدمه
 • انقلاب علمی
 • کانت: سیستم های طبیعی و افراد مستقل
 • تفکر سیستمی در قرن بیستم
 • نگاه به سازمان ها و مدیریت آن ها
 • تفکر سیستمی به چهارسوال مطرح شده در فصل اول چگونه پاسخ می دهد؟
 • خلاصه
 • فصل3: تفکر در قالب انتخاب استراتژیک: سیستم های سایبرنتیک، روان شناسی های شناخت باور و انسان باورانه
 • مقدمه
 • سیستم های سایبرنتیک
 • تدوین و اجرای طرح های استراتژیک بلند مدت
 • روان شناسی های شناخت باور و انسان باورانه
 • رهبری و نقش گروه
 • مجادلات کلیدی
 • تئوری انتخاب استراتژیک با چهار سوال کلیدی کتاب چگونه مواجه می شود؟
 • خلاصه
 • فصل 4: تفکر در چارچوب یادگیری سازمانی و خلق دانش: پویایی های سیستمی، روان شناسی های شناخت باور، انسان باورانه و ساخت باور
 • مقدمه
 • پویای های سیستمی: غیر خطی بودن و بازخور مثبت
 • مدل های ذهنی و تسلط شخصی: روان شناسی شناخت باور
 • ایجاد چشم انداز مشترک و یادگیری تیمی: روان شناسی انسان باورانه
 • اثر گروه های ذی نفع بر یادگیری سازمانی
 • مدیریت دانش: روان شناسی های شناخت باور و ساخت باور
 • جوامع عمل مدار
 • مجادله های کلیدی
 • تئوری سازمان یادگیرنده با چهار سوال کلیدی کتاب چگونه مواجه می شود؟
 • خلاصه
 • فصل 5: تفکر در قالب پویایی سازمان: سیستم های باز و دیدگاه های روان کاوانه
 • مقدمه
 • تئوری سیستم های باز
 • روان کاوی و فرآیندهای ناآگاهانه
 • سیستم های باز و فرآیندهای ناآگاهانه
 • رهبران و گروه ها
 • سیستم های باز و دیدگاه های روان کاوانه چگونه با چهار سوال کلیدی کتاب مواجه می شوند؟
 • خلاصه
 • فصل6: مشارکت در سیستم ها: سیستم های مرتبه دوم و خودزایی
 • مقدمه
 • تفکر سیستمی مرتبه اول و مرتبه دوم
 • طرح ریزی تعاملی و تفکر سیستمی نرم
 • تفکر سیستمی انتقادی
 • خودزایی
 • خلاصه
 • فصل 7: تفکر درباره ی فرآیند استراتژی
 • مقدمه
 • فرآیند عقلایی و انتقادات وارد بر آن: عقلانیت محدود
 • فرآیند عقلایی و انتقادات وارد بر آن: کنش مبتنی بر آزمون و خطا
 • نگاه اقتضایی به فرآیند
 • نهادها، امور تکراری، سیاست ورزی ها و چارچوب های شناختی
 • فرآیند و زمان
 • فرآیند استراتژی: مرور
 • نگاه فعالیت محور
 • شیوه ی سیستمی تفکر درباره فرآیند و عمل
 • خلاصه
 • بخش دو: به چالش کشیده شدن تفکر غالب توسط تئوری پیچیدگی
 • فصل 8: علوم پیچیدگی
 • مقدمه
 • تئوری آشوب ریاضیاتی
 • تئوری ساختارهای اتلافی
 • سیستم های پیچیده ی انطباقی
 • تفاسیر مختلف از پیچیدگی
 • خلاصه
 • فصل9: به کارگیری سیستمی علم پیچیدگی در سازمان ها
 • مقدمه
 • مدل سازی صنایع به صورت سیستم های پیچیده
 • تصور سازمان ها به صورت سیستم های پیچیده
 • به کار گیری سیستمی علم پیچیدگی با چهار سوال کلیدی چگونه مواجه می شود؟
 • خلاصه
 • منابع

شابک: 0-98-8891-964-978

تعداد صفحات: 352

مترجم: دکتر حسین رحمان سرشت، شهرام خلیل نژاد، سید علیرضا هاشمی

ناشر: انتشارات دوران

سال انتشار: چاپ اول، 1390

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما: