سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

عکاسی از ع تا ی: تاریخ- تکنیک- آموزش- مبانی نظری

نام کتاب: عکاسی از ع تا ی | هنر عکاسی، ابزاری دارد که تسلط به تکنیک عکاسی، نیازمند به شناسایی کامل ابزار آن می باشد و البته آفرینش هنری در حوزه عکاسی منوط به ابزار شناسی و بکارگیری تکنیک های آن است. بسیاری عکاسی را به روش قدما، سینه به سینه می آموزند و تحصیلات آکادمیک را لازم نمی دانند، عده ای نیز آنقدر جذب تحصیلات می شوند که دوربین به دست گرفتن و تجربه نمودن تکنیک ها را از یاد می برند. هر دوی این رویکردها نمی تواند باعث نجات از....

نویسنده : مهدی نوری مقدم

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


79000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب عکاسی از ع تا ی

هنر عکاسی، ابزاری دارد که تسلط به تکنیک عکاسی، نیازمند به شناسایی کامل ابزار آن می باشد و البته آفرینش هنری در حوزه عکاسی منوط به ابزار شناسی و بکارگیری تکنیک های آن است. بسیاری عکاسی را به روش قدما، سینه به سینه می آموزند و تحصیلات آکادمیک را لازم نمی دانند، عده ای نیز آنقدر جذب تحصیلات می شوند که دوربین به دست گرفتن و تجربه نمودن تکنیک ها را از یاد می برند. هر دوی این رویکردها نمی تواند باعث نجات از گرداب در جا زدن و عقب ماندگی در این حوزه شوند.

کتاب عکاسی از ع تا ی

امروزه با گسترش روز افزون دانشگاه های هنر و شیوه های نوین آموزش های هنری، نیاز به منابع مکتوب به روز شده بیش از پیش احساس می شود. شاید بتوان گفت سرعت پیشرفت علوم نظری و عملی، بدان میزان رسیده که بهتر باشد هر ساله به بازنگری کتاب ها و منابع آموزشی رشته هنر بپردازیم. کتاب دوربین عکاسی را نیز مطالعه نمایید.

به واسطه اینکه نگارنده خود از مدرسین عکاسی در مراکز آموزش عالی بوده و هستم و نیز تمایلات و دغدغه هایی که نسبت به این هنر و نضج و شکوفایی هر چه بیشتر آن در سرزمین خود توسط جوانان مستعد این دیار دارم، اقدام به رفع کاستی های منابع نوشتاری در حوزه هنر، بویژه هنر عکاسی نموده ام. کتابی که در دست دارید پیشقراول این سلسله کتاب ها می باشد که در آن سعی شده است اصول علمی هنر و تکنیک عکاسی را در بیشتر شاخه های آن به دانشجویان این رشته و نیز علاقمندان آن بیان نماید. در این کتاب بیشترین سعی و اهتمامم، بر به روز بودن مطالب مطروحه می باشد.

فهرست کتاب عکاسی از ع  تا ی: تاریخ- تکنیک- آموزش- مبانی نظری

 • فصل اول: تاریخ عکاسی
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • تاریخ عکاسی
 • پیشینه
 • اختراع نهایی
 • جنگ و غرب
 • عکاسی، ابزاری در خدمت علم و پیشرفت های اجتماعی
 • عکاسی در خدمت هنر
 • یک انقلاب مردمی
 • پیکتورئالیسم، یک شورش هنری
 • عکاسی انفصالی
 • قرن بیستم، کاربردهای اقتصادی
 • عکاسی رنگی
 • عکاسی مد
 • قرن بیستم، عکاسی به عنوان یک هنر مدرن
 • عکاسی پس از جنگ، یک تعامل درونی
 • تاریخچه عکاسی در ایران
 • پی نوشت های فصل اول
 • فصل دوم: تاریخ دوربین عکاسی
 • تاریخ دوربین عکاسی
 • نخستین نوردهی
 • صفحه حساس خشک
 • کداک و تولید فیلم
 • دوربین های 35 میلی متری
 • دوربین های دولنز انعکاسی TLR و تک لنز انعکاسی SLR
 • دوربین های عکاسی فوری
 • دوربین های اتوماتیک
 • دوربین های دیجیتالی
 • دوربین های الکترونیکی آنالوک
 • ظهور دوربین های دیجیتال واقعی
 • پی نوشت های فصل دوم
 • فصل سوم: نور در عکاسی
 • نور در عکاسی
 • درجه حرارت رنگی نور
 • نور پلاریزه و شرح انواع پلاریزه نور
 • قطبی گرها یا قطبنده ها یا پلاریزورها و روشهای تولید نورهای قطبیده
 • طبقه بندی نورهای مختلف
 • فیلم عکاسی
 • رهیافت های هنری کنترل حرارت رنگی
 • تکنیک پری فلاشینگ
 • درجه بمدی رنگی
 • وسعت نوردهی
 • پی نوشت های فصل سوم
 • فصل چهارم: دوربین های عکاسی
 • دوربین عکاسی
 • بدنه
 • دوربین های مدرن
 • انواع دوربین ها
 • شاتر تیغه ای- مرکزی
 • شاتر دیافراگمی
 • شاتر های کانونی- پرده ای
 • شاتر های دو پرده ای
 • کاربردهای سرعت شاتر
 • عدد- اف
 • استاپ، قوانین اف- استاپ، نوردهی
 • سیستم نورخوانی داخلی
 • سیستم وضوح اتوماتیک
 • جلو برنده و جمع کننده فیلم
 •  پی نوشت های فصل چهارم
 • فصل پنجم: لنز
 • لنز
 • تاریخ مختصر لنز
 • کاربرد لنز
 • اصول طراحی لنز
 • اجزا لنز
 • انواع لنز های عکاسی
 • فاصله کانونی
 • محاسبه فاصله کانونی در لنزهای محدب و مقعر
 • زاویه دید لنز
 • فاصله کانونی و زاویه دید
 • زاویه دید لنزهای عکاسی
 • جدول زاویه دید لنزها براساس فاصله کانونی
 • انواع لنزهای عکاسی
 • جدول فاصله کانونی لنز نرمال در فرمت های مختلف فیلم
 • لنز واید انگل
 • فاصله کانونی لنز واید انگل برای فیلم های 35 میلی متری
 • لنز فیش آی
 • انواع لنزهای فیش آی
 • فیش آی کروی
 • فیش آی فول فریم
 • لنز تله فتو
 • ساختار لنز تله فتو
 • جلوه های تصویری
 • حفط ابعاد اجزاء کادر
 • لنز زوم
 • کاربردها
 • لنز ماکرو
 • لنزهای مبدل تله
 • انواع دیگر لنز و بحث های تکمیلی
 • لنزهای سریع
 • لنزهای آئینه ای یا بازتابی لنزهای آپوکروماتیک
 • لنزهای ویژه
 • نکته ای درباره دوربین های دیجیتال
 • تغییر در پرسپکتیو تصویر
 • عوامل موثر
 • فشردگی اعوجاج در پرسپکتیو با لنز تله فتو
 • افزایش اعوجاج پرسپکتیو با لنز واید انگل
 • کاربردهای هنری
 • وضوح تصویر
 • عمق میدان
 • عوامل موثر در عمق میدان
 • پی نوشت های فص پنجم
 • فصل ششم: فیلترهای عکاسی
 • فیلتر های عکاسی
 •  کاربردهای فیلترهای عکاسی
 • فیلتر شفاف یا ماورابنفش
 • فیلتر تصحیح رنگ
 • فیلترکاهنده رنگ
 • فیلتر افزاینده کنتراست
 • فیلتر قطبی کننده
 • تاثیر به کارگیری فیلیتر پلاریزر و فیلتر قرمز در عکاسی سیاه و سفید
 • فیلتر پلاریزر و نور
 • موارد عدم استفاده از فیلتر پلارایزر
 • نکات ضروری
 • فیلتر چگالی خنثی
 • جدول تناسبی فاکتور فیلتر با میزان نورگذرنده از فیلتر
 • فیلتر صلیبی
 • فیلتر انتشاری
 • فیلتر انتشاری شفاف
 • فیلتر شبکه ای
 • فیلتر دیوپتر و نیم دیوپتر
 • ساختار مواد فیلتر
 • قطر فیلتر
 • فیلترهای مربع شکل
 • فیلترهای چهارضلعی
 • مجموعه های فیلتر
 • جدول مجموعه های فیلتر
 • پی نوشت های فصل ششم
 • فصل هفتم: صفحه حساس لابراتوار
 • صفحه حساس و لابراتوار فیلم عکاسی
 • پایه فیلم
 • شناخت پایه ی فیلم
 • اصول اساسی فیلم
 • سرعت فیلم
 • تاریخ فیلم
 • حساسیت طیفی
 • تاثیر در ساختار لنز و طراحی تجهیزات عکاسی
 • فیلم های مخصوص
 • فیلم های ماوراء بنفش و مادون قرمز
 • فرمت های فیلم
 • فیلم تخت
 • کاغذ عکاسی
 • انواع کاغذ عکاسی
 • ساختار کاغذ عکاسی
 • مواد تشکیل دهنده ی پایه کاغذ
 • کاغذهای رنگی
 • امولسیون های کاغذ های سیاه و سفید
 • کاغذهای کلراید
 • کاغذهای کلرو برومید
 • کاغذهای برومید
 • کنترل کنتراست
 • ماندگاری در آرشیو
 • داروهای ظهور نگاتیو سیاه و سفید
 • ظهور و چاپ
 • مراحل ظهور فیلم منفی سیاه و سفید
 • مراحل ظهور نگاتیو سیاه و سفید
 • مراحل ظهور فیلم مثبت سیاه و سفید
 • ظهور رنگی
 • شیوه های غیرمتداول
 • دستگاه ظهور
 • چاپ سریع
 • ظهور و چاپ نگاتیو سیاه و سفید
 • تجهیزات لابراتوار ظهور
 • مراحل ظهور نگاتیو رول
 • چاپ عکس سیاه وسفید
 • چاپ عکس
 • فیلم لیت
 • لیتوگرافی
 • پی نوشت های فصل هفتم
 • فصل هشتم: نوردهی
 • نوردهی
 • نوردهی فتومتریک و رادیو متریک
 • تنظیم نوردهی
 • نوردهی بیش از اندازه و کمتر از اندازه
 • نوردهی دستی
 • نوردهی اتوماتیک
 • جبران نوردهی
 • زمان نوردهی
 • رابطه متقابل
 • انتخاب شیوه ی نورسنجی
 • وسعت نورخوانی
 • مناطق روشن
 • مناطق تیره
 • براکتینگ
 • براکتینگ در نوردهی
 • براکتینگ وایت بالانس
 • براکتینگ فلاش
 • صفحه ی خاکستری
 • کاربرد صفحه خاکستری
 • محدودیت ها
 • تصویرسازی طیف گسترده فعال
 • نوردهی مضاعف
 • دوبار نوردهی
 • عکسبرداری در شب
 • تاریخچه عکاسی در شب
 • تکنیک و تجهیزات
 • تکنیک نوردهی طولانی مدت با نوردهی های متوالی فلاش
 • زون سیستم
 • اصول اساسی
 • زون ها به عنوان پرده ی خاکستری و بافت
 • نوردهی مضاعف
 • نوردهی بلند مدت
 • پی نوشت های فصل هشتم
 • فصل نهم: نورپردازی در عکاسی
 • نورپردازی در عکاسی
 • انواع منبع نور
 • نور مصنوعی
 • فلاش
 • انواع فلاش های الکترونیک
 • فلاش های چتری
 • کاربرد فلاش
 • نورسنجی در استفاده از فلاش
 • عدد راهنما
 • پروژکتورها
 •  پی نوشت فصل نهم
 • فصل دهم: ترکیب بندی
 • ترکیب بندی
 • عناصر طراحی
 • خط وشکل
 • خطوط مستقیم
 • خطوط منحنی
 • رنگ
 • اصول ترکیب بندی
 •  نقطه ی دید
 • تکنیک های ترکیب بندی
 • قانون یک سوم ها
 • قانون مناطق طلائی
 • قانون نابرابری
 • قانون فضا
 • ساده سازی
 • محدوده فوکوس
 • ترکیب بندی هندسی و متقارن
 • دیگر تکنیک های کمپوزیسیون
 • پی نوشت های فصل دهم
 • فصل یازدهم: عکاسی دیجیتالی
 • عکاسی دیجیتال
 • حسگرها و ذخیره سازی
 • کاربری استاندارد
 • تعداد پیکسل
 • کیفیت
 • دامنه پویا
 • کاربرد عکاسی دیجیتال و ملاحظات کاربردی
 • اندازه سنسور و زاویه دید
 • جدول ابعاد سنسسور
 • ذخیره سازی اطلاعات
 • انواع پشته های دوربین دیجیتال
 • مزیت های دوربین دیجیتال ساده بر دوربین های عکس فیلم خور
 • مزیت های دوربین های حرفه ای دیجیتال
 • ایرادها و کاستی های دوربین های دیجیتال
 • ویژگی های مشترک
 • گرین/نویز تصویر
 • سرعت عمل
 • تعداد فریم
 • طول عمر تصویر
 • بازسازی رنگ
 • تشابه در نسبت طول به عرض تصویر
 • تاریکخانه دیجیتال
 • نرم افزار
 • نرم افزار های انتقال تصویر
 • نرم افزار های مدیریت و ذخیره سازی تصویر
 • نرم افزاز های مخصوص فایل های RAW
 • نرم افزار های ویرایش عکس
 • نرم افزار های کنترل دوربین
 • سخت افزار
 • پی نوشت های فصل یازدهم
 • منابع و ماخذ
 • تصاویر رنگی

شابک: 6-12-5284-600-978

تعداد صفحات: 426

ناشر: انتشارات مارلیک

سال انتشار: چاپ چهارم، سال 1396

عرض: 17

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس