سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

شب سپیده میزند

از چه روعاشقان سینما عکس فیلم دوست دارند؟ دیدن فیلم، کندن از زندگی روزمره است و غرق شدن در دنیایی خیالی؛ گرچه فیلم از زندگی روزمره آمده باشد. پس از دیدن فیلم و به ناچار دل کندن از دنیای جادویی و سودایی، اندوه جدایی به بار می نشیند و داشتن عکسی از فیلم دل بستگی را افزون می کند و اندوه را می کاهد؛ شاید. چه بسیار کسانی که از راه دیدن و گردآوری عکس فیلم و ایجاد رابطه ای رازآمیز و شخصی با آن دل به سینما سپردند و دمخورش شدند و شاید آن را پیشه ی خود ساختند، چه بسا دل به سینما سپرده بودند وعکس فیلم را چون عکس معشوق گرد آوردند و با آن دمخور شدند و چنان در عشق ورزی با آن غرق شدند که هرگز در نیافتند لحظه ای که در عکس می بینند در فیلم وجود ندارد؛ وضعیتی که شامل حال بسیاری از - و شاید همه ی - عکس های شاخص پس از فیلم های پیشگام (صامت) تاریخ سینماست، و عکسهایی که در این کتاب گرد آمده اند. این، برای عاشق هوش باخته هیچ اهمیتی ندارد، آنچه برای او اهمیت اصلی را دارد دلدادگی اوست به سینما از راه دیدن و...

نویسنده : یوریک کریم مسیحی

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


72000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

پیشگفتار کتاب شب سپیده میزند

   از چه روعاشقان سینما عکس فیلم دوست دارند؟ دیدن فیلم، کندن از زندگی روزمره است و غرق شدن در دنیایی خیالی؛ گرچه فیلم از زندگی روزمره آمده باشد. پس از دیدن فیلم و به ناچار دل کندن از دنیای جادویی و سودایی، اندوه جدایی به بار می نشیند و داشتن عکسی از فیلم دل بستگی را افزون می کند و اندوه را می کاهد؛ شاید. چه بسیار کسانی که از راه دیدن و گردآوری عکس فیلم و ایجاد رابطه ای رازآمیز و شخصی با آن دل به سینما سپردند و دمخورش شدند و شاید آن را پیشه ی خود ساختند، چه بسا دل به سینما سپرده بودند وعکس فیلم را چون عکس معشوق گرد آوردند و با آن دمخور شدند و چنان در عشق ورزی با آن غرق شدند که هرگز در نیافتند لحظه ای که در عکس می بینند در فیلم وجود ندارد؛ وضعیتی که شامل حال بسیاری از - و شاید همه ی - عکس های شاخص پس از فیلم های پیشگام (صامت) تاریخ سینماست، و عکسهایی که در این کتاب گرد آمده اند. این، برای عاشق هوش باخته هیچ اهمیتی ندارد، آنچه برای او اهمیت اصلی را دارد دلدادگی اوست به سینما از راه دیدن و حفظ کردن عکس و البته فیلم. «تماشای عکسی از فیلم اشتیاق دیدن آن فیلم را بیان میکند، خواست گریزاز بند زمان را.»

شب سپیده میزند

در سپیده دم تاریخ سینما، عکس فیلم وجود نداشت. عکس هایی که از فیلم های پیشگام بر جای مانده جملگی از فریم اصلی فیلم چاپ شده اند. اما ضرورت وجود عکس فیلم خیلی زود احساس شد. دنیای نوپای سینما احتیاج به معرفی داشت. با پیشرفت همه جانبه ی سینما و جهانگیر شدن آن، ضرورت وجود عکس پدیدار شد. عکس فیلم دیگر صرفا جنبه ی یادگاری با جالب توجه بودن و یا بایگانی کردن نداشت، بلکه می رفت تا به آرامی به نقش سه وجهی اصلی خود برسد. سه وجهی که با هر چه نزدیک تر شدن به امروز پایه های آن مستحکم تر و ضرورت وجود آن بیشتر شد. نخستین جنبه و کارکردی که عکس فیلم یافت از منش صنعتی سینما بر می خاست. از همان روزهای آغازین وجود ژرژ ملی یس، که با تجارت آشنا اما به نوع غیرجذاب آن (اداره ی کارخانه ی تولید کفش پدرش) پشت کرده بود، کافی بود که بر جنبه ی تجاری فیلم تأکید شود. او خیلی زود دریافت که در حرفه ی سینما ثروت هنگفتی نهفته است. پس ضرورت داشت که مردم با این رسانه ی جدید و دلفریب آشنا شوند تا برای آن پول خرج کنند.

کتاب شب سپیده میزند

جنبه ی دوم عکس فیلم، کاربرد فنی داشت و در مرحله ی تولید فیلم به کار می رفت. حفظ یکدستی در فیلم ضروری بود. در دو نمای متوالی، کوچکترین تفاوت بیجا خیلی زود فهمیده می شد؛ عکس فیلم کمک مؤثری بود برای حفظ یکدستی. این وجه در فیلم های مستند تا حدی و در انیمیشن ها کاملا بی استفاده بود. جنبه ی سوم با راه یافتن مبحث فیلم به مطبوعات، کتاب های سینمایی و درسهای دانشگاهی شکل گرفت؛ چاپ عکس فیلم در کنار مطلبی که راجع به آن فیلم نوشته شده بود. این هر سه وجه باعث شد که پس از دوران جنینی سینما برای هر فیلم عکسهایی گرفته شود؛ اما تعداد عکس های گرفته شده چندان نبود؛ یا، تعداد اندکی از آنها برای چاپ ارائه می شدند. تکراری بودن عکس های فیلم های اولیه ی تاریخ سینما و تا چند دهه پس از آن در کتاب ها و نشریات سینمایی دلیل بر این مدعاست.

برای چاپ عکس فیلم های خارجی، در پرداختن به این فیلم ها در مطبوعات ایران، باید به نشریات خارجی، یا عکس هایی که برای تبلیغات ضمیمه ی فیلم های خریداری شده دریافت می شد مراجعه می کردند. در چند دهه ی قبل، همه ی نشریات سینمایی داخلی - تخصصی و غیر تخصصی، که کم تعداد هم نبودند، اما نه به فراوانی امروز - به نشریات خارجی دسترسی نداشتند، پس به ناچار از معدود نشریات سینمایی که نشریات خارجی سینمایی دستشان بود، تغذیه می شدند. این اجبار، به ناچار، هرچه بیشتر تکرار شدن عکس ها را باعث می شد، و اگر در اثر سهل انگاری و یا دلیلی دیگر عکسی به اشتباه و یا ناقص چاپ می شد، این اشتباه ممکن بود تا مدت ها ادامه یابد.

با هرچه به امروز نزدیک تر شدن سینما، جنبه ی تجاری در آن بسیار قوی تر شده است. پس آنچه می توانست به فروش یک فیلم یاری رساند اهمیت فزون تری یافت: تبلیغات؛ که رکن اصلی آن عکس است. ترتیب جستارها براساس تاریخ آفرینش فیلم ها بوده است. این ترتیب جز آن که - به گمان نگارنده - بدیهی به نظر می رسد ضروری نیز هست. از آن رو که عکس فیلم در سیر تاریخی خود دچار دگرگونی هایی شده است، این تغییرات، شاید، در ترتیب جستارها دیده شود.

 

فهرست کتاب شب سپیده میزند

 • آمدوشد، مرکزی که نیست، حقیقت (بابک احمدی)
 • پیشگفتار
 • کیکِ تولد(سفر به کره ی ماه، ژرژ ملی یس، ۱۹۰۲)
 • پرواز (تعصب، دیوید وارک گریفیث، ۱۹۱۶)
 • مطب در دوزخ (دفتر کار دکتر کالیگاری، روبرت وینه، ۱۹۱۹)
 • عاشق (نوسفراتو، یک سمفونی وحشت، فردریش ویلهلم مورنا، ۱۹۲۲)
 • جایی که جهان آغاز می شود (نانوک شمالی، رابرت فلاهرتی، ۱۹۲۲)
 • سیاه چال (بی اهمیت ترین مرد، فردریش ویلهلم مورنا، ۱۹۲۴)
 • جمعیت یک نفره (مادر، وسه والود پودوفکین، ۱۹۲۶)
 • تب وهم (یک سگ آندلسی، لوییس بونوئل، ۱۹۲۸)
 • خشن بزرگ (سزار کوچک، مروین لی روی، ۱۹۳۰)
 • دست تطاول)دشمن مردم، ویلیام ولمن، ۱۹۳۱)
 • مرد سیاهپوش نزد تو می آید (M، فریتس لانگ، ۱۹۳۱)
 • دره ی مرگ) سرزمین بی نان، لوئیس بونوئل، ۱۹۳۲)
 • هایل هیتلر!)پیروزی اراده، لنی ریفنشتال، ۱۹۳۵)
 • در همسایگی پیچ و مهره) عصر جدید، چارلز چاپلین، ۱۹۳۶)
 • سنگ اول) خشم، فریتس لانگ، ۱۹۳۶)
 • چکاچاک) الکساندر نوسکی، سرگئی ایزنشتاین، ۱۹۳۸)
 • سفر زایش(دلیجان، جان فورد، ۱۹۳۹)
 • هر چیز زنده مقدسه!(خوشه های خشم، جان فورد، ۱۹۴۰)
 • کوه جواهر(همشهری کین، اورسن ولز، ۱۹۴۱)
 • شمایلِ سه گوش عشق (کازابلانکا، مایکل کورتیز، ۱۹۴۳)
 • صلیب مرگ بر دوش زندگی (ژم، شهر بی دفاع، روبرتو روسلینی، ۴۶-۱۹۴۴)
 • نشانی از شر(بانویی از شانگهای، اورسن ولز، ۱۱۹۴۶)
 • ایمان به تردید (راشومون، آکیرا کوروساوا، ۱۹۵۰)
 • باران رحمت (آواز در باران، جین کلی، استنلی دانن، ۱۹۵۲)
 • بدرود! (روشنایی صحنه، چارلز چاپلین، ۱۹۵۲)
 • فروغ جاوید (زیستن، آکیرا کوروساوا، ۱۹۵۲)
 • به توکیو خوش آمدید (داستان توکیو، یاسوجیرو آزو، ۱۹۵۳)
 • هفت قدیس (هفت سامورایی، آکیرا کوروساوا، ۱۹۵۴)
 • درخت تنگدستی (پاتر پانچالی (ترانه ی کوچک راه)، ساتیاجیت ری، ۱۹۵۵)
 • عشق به نفرت (شب شکارچی، چارلز لاتن، ۱۹۵۵)
 • سفری از هیچ جا به هیچ جا (جویندگان، جان فورد، ۱۹۵۶)
 • شب سپیده می زند (مهر هفتم، اینگمار برگمان، ۱۹۵۶)
 • چاه ويل (سرگیجه، آلفرد هیچکاک، ۱۹۵۸)
 • منم ترازوی عدالت (نشانی از شرة اورسن ولز، ۱۹۵۸)
 • بارش سنگ (چهارصد ضربه، فرانسوا تروفو، ۱۹۵۹)
 • همچون پرت شدن از قطار(شمال به شمال غربی، آلفرد هیچکاک، ۱۹۵۹)
 • عیش واپسین (ویریدیانا، لوئیس بونوئل، ۱۹۶۰)
 • شبح پنهان شتر(روانی، آلفرد هیچکاک، ۱۹۶۰)
 • دقیقا یک سال و اندی (سال گذشته در مارین باد، آلن رنه، ۱۹۶۱)
 • شکار مهاجم (بیلیاردباز، رابرت راسن، ۱۹۶۱)
 • همان جا، به همان شکل، بر همان زمین، همان (سالواتوره جولیانو، فرانچسکو ژزی، ۱۹۶۱)
 • سلطه بر حقیقت (پیشخدمت، جوزف لوزی، ۱۹۶۳)
 • دیروز، امروز، فردا (۲۰۰۱: یک ادیسه ی فضایی، استنلی کوبریک، ۱۹۶۸)
 • رویای تراژیک آمریکایی (کابوی نیمه شب، جان شله زینگر، ۱۹۶۸)
 • شیطان صاحب مادر می شود (بچه ی رزمری، رومن پولانسکی، ۱۹۶۸)
 • تصویری از خود (پیروسمانی، گئورگی شنگلايا، ۱۹۷۰)

شابک: 9-45-5193-600-978

تعداد صفحات: 230

ناشر: نشر بیدگل

سال انتشار: نوبت چاپ دوم ، 1391

عرض: 16.5

ارتفاع: 22.5

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس