//
سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

کتاب مبانی طراحی لباس

زیبایی نخستین ویژگی ای است که در مورد هنر به ذهن خطور میکند. هنر کوششی از طرف هنرمند برای آفرینش است. هنر کیفیت ذهن انسان در برابر محسوسات و پدیده هاست. هنر امر محسوس را روحانی و امر روحانی را محسوس جلوه می دهد. اگر ذهن آدمی بخواهد مطلق را در صورت محسوس به حد کمال دریابد، باید از طبیعت بالاتر رود و خود اعيان زیبا بیافریند. هنر یعنی مجردشدن و تجرد را احساس کردن؛ یعنى آن روح مطلق ناخودآگاه در انسان به خود آگاهی رسیدن؛ یعنی خود را شناختن و جست وجوی خویشتن برای درک خویش و بیان خود. مبانی هنرهای تجسمی الفبای زیباشناسی است. عناصر بصری (نقطه، خط و...) عوامل بنیادی ساخت مبانی هنرهای تجسمی (ارتباطات بصری)، روش چگونه نگریستن ...

نویسنده : اعظم عابدینی

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


40700

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب مبانی طراحی لباس

   مقدمه کتاب مبانی طراحی لباس | زیبایی نخستین ویژگی ای است که در مورد هنر به ذهن خطور میکند. هنر کوششی از طرف هنرمند برای آفرینش است. هنر کیفیت ذهن انسان در برابر محسوسات و پدیده هاست. هنر امر محسوس را روحانی و امر روحانی را محسوس جلوه می دهد. اگر ذهن آدمی بخواهد مطلق را در صورت محسوس به حد کمال دریابد، باید از طبیعت بالاتر رود و خود اعيان زیبا بیافریند. هنر یعنی مجردشدن و تجرد را احساس کردن؛ یعنى آن روح مطلق ناخودآگاه در انسان به خود آگاهی رسیدن؛ یعنی خود را شناختن و جست وجوی خویشتن برای درک خویش و بیان خود. مبانی هنرهای تجسمی الفبای زیباشناسی است. عناصر بصری (نقطه، خط و...) عوامل بنیادی ساخت مبانی هنرهای تجسمی (ارتباطات بصری)، روش چگونه نگریستن و بازشناسی بیشتر واقعیات جهان و تفکر در احوال طبیعت در جهت دستیابی به شکل های تازه و خلاق و بدیع است. ارتباطات بصری رویدادی جهانی است و برخی آن را مترادف با ویژوآل دیزاین میدانند. دیگر کتاب طراحی لباس را اینجا مشاهده نمایید.

بخشی از متن کتاب مبانی طراحی لباس

   چگونگی ارضاء حس زیباشناسی ما کاملا به چگونگی روابط موجود بین عناصر و شکل های تشکیل دهنده اثر هنری بستگی دارد. درک زیبایی اشیاء از همبستگی نزدیک ادراک شیء و احساس هایی که در ما برمی انگیزد ناشی می شود.  ویژگی زیباشناسانه همه آثار هنری نسبت های صرفاً فرمی اثر، نسبت های فضایی و حجم های تجسمی آنهاست که این ویژگی ها در تمام آثار هنری ثابت هستند. هنگامی که از فرم معنادار سخن می گوییم، مواد مجموعه ای از خطوط و رنگ ها هستند که در ما انگیزش زیباشناختی ایجاد می کنند. مفاهیم از طریق عناصر بصری (نقطه خط و..) قابل درک و دریافت می شوند و هنرمند با انتخاب بعضی از این عناصر بصری و آرایش آنها به گونه ای زیبا و خوشایند به خلق اثر هنری می پردازد و روابطی زیبا در قالب یک اثر هنری عرضه می کند که بازتاب اصل و منشاء بیان آرمانی و شخصی هنرمند و واکنش او نسبت به جهان پیرامون او و زمینه های مورد علاقه اش است. خط مهم ترین عنصر طراحی و بیان کننده عواطف و احساسات و نشانگر تفکر و اندیشه و آرمانهای ذهنی هنرمند است. اندیشه هنرمند و حالات عاطفی طراح با طراحی و نحوه استفاده او از خط درک می شود. خط یکی از قدیمی ترین عناصر تجسمی و مهم ترین وسیله برای ارتباط است که از قدیمی ترین ایام، یعنی از زمان انسان غارنشین تا زمان انسان مدرن کنونی، وجود داشته است. خط شریان زندگی مدرن است. خط قاطع ترین عنصر بصری است، زیرا برای همگان آشناست (از طریق نگارش و ترسیم) و صریح و روشن و بدون ابهام است و چشم بیننده را به جهتی معین هدایت می کند. خط اساس هر گروه ریتمیک است. خط یکی از ابتدایی ترین حرکات برای ایجاد فرم است. خطوطی که بتوانند فرم و حالت را بیان کنند و روی مخاطب خود تأثیر بگذارند پیام خود را می رسانند. از نظر زیباشناسی، بخشی مهم از ترکیبی که در آن حرکت، حجم سایه و ساخت وجود دارد

کتاب مبانی طراحی لباس

   همگی روی خط به وجود می آید. خط عامل اصلی شکل دهنده ایده هاست. خط سریع ترین و فوری ترین وسیلۀ پیاده کردن فکر و ایدۀ آنی طراح است تا مبدأ آن را فراموش نکند. به طور کلی عینیت پدیده ها و واقعیت های طبیعی باخط تجسم میابد. آثاری که هنرمند با الهام از طبیعت و ذهنیاتش به وجود می آورد، مظهر فرهنگ و ان سایتهای حاکم بر زندگی است. آنچه هنر و فرهنگ یک مکتب را از آغاز نشان می دهد، تنها اعتقادات و نگرش آن به جهان پیرامونش است و هنرمند تمام ویژگی های زندگی اعم از مذهبی، اخلاقی و هنری را با خط و نقش بیان می کند.  هنر یکی از وسایل مهم و اساسی نگهدارندۀ مکتب و فرهنگ است. تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی سال اخیر ساختار هنرهای تجسمی عصر ما را دگرگون کرده است. تحولات هنری و پیشرفت های علمی و صنعت و شرایط جدید زندگی مدرن معیارهای جدید زیباشناختی متأثر از و مرتبط با آن زندگی مدرن را بوجود آورده است. هنر با علم پیوند نزدیک تری یافته و از اصول یگانه و عمومی برخوردار شده است. به سبب درک جدید از عالم، مفاهیم هنرهای زیبا از محدودیت معیارهای کلاسیک بیرون آمده و صنعت علم و هنر در جریان واحدی قرار گرفته اند. درنتیجه، هنرمند و صنعتگر عنوان واحدی را به دست آورده اند. کتاب هنر طراحی لباس را بخوانید.

خرید اینترنتی کتاب مبانی طراحی لباس

   کلیۀ نیروهای مترقی در جهان امروز به دنبال دستیابی به نظم ساختاری نوین در کلیه شئونات زندگی انسان معاصرهستند. این نظم ساختاری زمانی محقق می شود که انسان امروزی واقعاً معاصر شود و قادر به ارائه  توانایی های ذهنی و فکری خویش باشد. معاصر بودن به شناختی بسیار عمیق از واقعیت های حاکم بر زندگی انسانی نیازدارد. انسان در طول تاریخ برای بیان تفکرات و ذهنیات خویش زبانهای مختلفی را به کار گرفته است. این تصویر یکی از زنده ترین و گویاترین زبان هاست. زبان عامل جداکنندۀ ملت ها از یکدیگر است، حال آنکه زبان تصویری عامل پیونددهندۀ آنهاست. همان گونه که هر یک از علوم، زبان و الفبای خاص خود را دارد و با اصول و ضوابط ویژه ای تدوین و تعریف می شود و با معیارهای خاص خود سنجیده و ارزیابی می گردد، دانش هنر نیز از این قاعده مستثنی نیست، با این تفاوت که در عرصه هنر هیچ قاعده و قانونی مطلق و قطعی و غیرقابل تغییر نیست، زیرا هنر مستقیماً با جریانات روحی و فکری انسان در ارتباط است و آن هم همواره دستخوش تغییر و تحول است.

   آفرینش کلیۀ آثارهنری نیازمند طراحی و سازماندهی دقیق عناصر بصری است. نحوه اجرای فنی و گرافیکی یک فکر (اینکه چگونه باید تجسم تصویری پیدا کند و چگونه این تصویر ساده، خلاصه، مختصر و مفید شود نحوه اجرای دقیق و فنی پیدا کند تا مفهوم موضوع در آن به وضوح آشکار شود) در هنر طراحی بسیار مهم است. هم نشینی خطوط در طراحی و تلفیق آنها با هم در واقع همان دستیابی به هنر طراحی است. در طراحی استفاده از خطوط، فن ظریف و هنرمندانه ای است. قوانین اساسی تکنولوژی طراحی و دوخت لباس بر اصولی منطقی استوار است که طراح و دوزندۀ لباس باید این اصول و قوانین را کاملاً بیاموزد تا اگر آنها در جایی تغییر کنند، بتواند با نیروی خلاقیت و تصمیم گیری دقیق از عهدۀ کار برآید. این مفهوم و تصور طراحی در طول این قرن پاسخ گوی تغییرات جالب توجه و هیجان انگیزی در شکل طراحی و دوخت لباس  بوده است.

   پیوند طرح کاربردی با «مد» همیشه روندی دشوار بوده است. این کار بیش از اندازه تحت تأثیر ایده های عجیب وغریب دنیای مد قرار می گیرد که ممکن است اصالت پوشش لباس را نیز به کلی از بین ببرد، اما اینها تا حدود زیادی ضروری است. این تفاوت و حتی ایده های گوناگون که با شئون پوشاک جامعه عوض می شوند مورد نیاز جامعه هستند، زیرا اگر هیچ تغییری در پوشاک انسان به وجود نمی آمد، چه بسا زندگی خسته کننده میشد. از آغاز پیدایش انسان پوشش برای او مطرح بوده است. سبب اصلی پیدایش لباس محفوظ ماندن (از سرما، گرما و عوامل طبیعی)، عفت، پرهیزکاری، زیبایی و با وقارنمودن است.

   از زمان انسان بدوی تاکنون، بشر در فکر تحول سبک پوشش خود و نیز ابتکار در به وجود آوردن تنوع در آن بوده و همواره برای بدیع سازی پوشاک خود کوشیده است. انسان کمال گرا به کمک سلیقه خود در به کاربردن نقشها و طرح ها و با الهام گرفتن از محیط اطراف خود توانست روز به روز با خلق زیبایی ها خود را به کمال برساند. در این میان هر هنرمندی از شیوه خاصی بهره برد؛ برخی با بازی رنگ ها، بعضی دیگر با سوزن دوزی طرح های سنتی و عده ای با برشها. برخی نیز با جنس ها و بافت های متفاوت به طراحی لباس پرداخته اند. انسان برای حفظ شخصیت و ایجاد وقار و آراستگی هنر را به خدمت گرفته و با الهام از محیط و به کارگیری سلیقه خود، از طرح ها و نقش ها برای هر مراسمی لباسی مخصوص برمی سازد. حتی با به کاربردن فنون هنری در طراحی و دوخت لباس ها نقاط مثبت تصویر اندام را پررنگ تر می کند و نقاط منفی را می پوشاند و عیوب اندامی را اصلاح می کند. مدهایی که به اندام های کامل و استاندارد وابسته هستند غالبا عمر کوتاهی دارند. طراحی که صرفا به اندام بی عیبی نیاز داشته باشد، عبث فکر می کند و موفق نخواهد شد. طراح خوب پیوسته با اندامها و هیکلهای متفاوتی کار می کند و بهترین نتیجه را به بار می آورد.  برداشت خطوط و برش آن مهم ترین قسمت کار یک طراح است. طراح خوب باید از هنر و قدرت خود استفاده کند، بی آنکه نوع ابعاد بدن در طراحی او تأثیر داشته باشد. مفاهیم و اصول اساسی برای تعادل و تناسب خطوط لباس، همان اصولی هستند که در طراحی صندلی یا فنجان چای نیز صادق اند. خطوط زشت و بدون قرینه در لباس با نوع ماده به کار رفته تغییر نمی کنند. اما در مورد اندام های غیر استاندارد مخصوص سایزهای بزرگ، باید گفت که طراح موفق کسی است که بتواند طرح های آخرین مد را با صرفه جویی اقتصادی، و بدون از بین بردن شکل اصلی آن، در هر سایزی پیاده کند و ارائه دهد. طراح لباس باید همچنین کاربرد لباس را در موقعیت های مختلف زندگی و اجتماع بداند و بتواند از فنون و تکنیکهای مختلف تکنولوژی طراحی و دوزندگی جهت طراحی و دوخت انواع لباس های روز، عصر، شب، مهمانی، زنانه، بچگانه، مردانه، مدل های فانتزی و جذاب استفاده کند. همین طور او باید قادر باشد برای محیط کار لباس راحت، برای میهمانی و عروسی ها لباس متناسب با شخصیت و زمان و مکان و برای محیط ورزشی لباسی که بتوان در آن تحرک کافی داشت طراحی کند. اصول لباس پوشیدن هر فرد نمود خارجی شخصیت او و به تعبیری لباس انسان نشانه شخصیت اوست. رعایت اعتدال در لباس پوشیدن هر فردی باید لحاظ شود. لباس ها علاوه بر پوشاندن عیوب اندام باید قابل استفاده باشند و طرح ها علاوه بر بدیع بودن باید کاربردی و منطبق با فرهنگ و آداب ملی و بومی هر ملیتی و در حدود مذهب و شرعی آن باشند. کتاب طراحی لباس کودک به طور اختصاصی به طراحی لباس برای کودکان می پردازد.

   ساده پوشی یکی از اصول اعتدال و شیک پوشی است. زمانی که طرح های ساده مد است، به برشها و مدل های کاملاً دقیق تری نیاز است. لباس ساده با یک عیب کوچک مربوط به اندام از ریخت می افتد و شکل اصلی خود را از دست می دهد. رنگ و بافت پارچه دو عامل و دو جنبۀ اساسی در روند «مد» هستند که همراه باهم تأثیر گذارند. رنگ ها به مد لباس تنوع می بخشند. درهر فصل یک رنگ بر پوشش لباس مسلط میشود و اغلب نیز طرح و رنگ با شیوه های گوناگونی به جامعه تحمیل می شوند. بافت پارچه، طرح ها وکیفیت نقش آن در همان نظر اول اثر مهمی برجا می گذارد. گوناگونی در طرح و سطح پارچه، رقابت ها و

   ابتکارهای تازه ای در طراحی لباس و در بازار کار پدید می آورد. پارچه های جالب را که دوختشان مشکل است میتوان به دلیل کیفیت ظاهری و اهمیت بیشترشان به کمک گلدوزی یا چین دادن یا تکنیک های تزئینی دیگرزینت داد. شکل اساسی هر دورۀ «مد» ممکن است به طور ناگهانی یا به تدریج عوض شود و به بازار بیاید. برش خوب «الگوی اولیه» اصل کار است. هنگامی که مدلی برای لباس انتخاب می شود دشواری اصلی انطباق آن با سایزهای مختلف است، به طوری که اندام های پهن یا دراز سبب تغییر شکل لباس نشود، مثلا یک خط در شکل یک لباس مد روز می تواند کاملاً نمایان یا محو شود، بدون آنکه شکل اصلی مد روز تغییر کند.

   در مورد لباس های چند تکه باید گفت هر تکه باید طوری طراحی شود که سبب بهتر جلوه کردن تکه دیگر شود و از مجموعۀ قطعات شکلی هماهنگ به وجود آید. در این حالت، هماهنگی هر لایۀ لباس با تمام آن بسیار مهم است. از جمله عواملی که بیش از هر چیز در طراحی لباس محدودیت ایجاد می کنند، قیمت و نحوۀ عرضه در بازار عمومی است. لباس باید از لحاظ زیبایی ظاهری طوری به نمایش گذاشته شود که مورد توجه قرار گیرد. غالباً لباس روی اندام زنده بسیار زیبا جلوه می کند.

   از آنجا که موضوع لباس و معضلات آن در جامعۀ کنونی ما به وضوح مشاهده می شود و با توجه به مسئولیتی که در این  خصوص متوجه طراحان لباس است، ما به چاره اندیشی در این پدیده واداشته شده ایم و در جهت رفع مشکل هستیم. از طرفی دیگر نیز برای تقویت بنیۀ علمی و کسب توانمندیهای هرچه بیشتر در عرصۀ هنر برجستۀ طراحی اندام و لباس و مد بررسی و موضوع ضروری به نظر می رسد. اصولاً درک درست هنرهای بصری و ارتباطات تصویری و مداومت در انجام مطالعات و پژوهشها و تمرین های فراوان تکمیلی در این مورد از وظایف اصلی هر کارشناس طراحی لباس است، چراکه با بالابردن شناخت و عمیق کردن دانش و کسب مهرت های لازم در این زمینه قادرخواهیم بود رشتۀ عمل را به دست گرفته و بر مشکلات و معضلات کنونی در عرصۀ لباس و پوشش مسلط شویم و در جامعه و بازار کار، حرفه و تخصصمان را به کار ببندیم و به این ترتیب در مرتفع ساختن نیاز پوشاک جامعۀ اسلامی مان سهیم باشیم. امید است خداوند منان ما را دراین تکلیف الهی یاری فرماید. همچنین بخوانید: کتاب گرایشهای طراحی لباس

   تحقیق و پژوهشی که در این اثر صورت گرفته به روش توصیفی/ تحلیلی است که در آن سعی بر این بوده تا به «خط» که موضوع اصلی طراحی اندام و لباس است از زوایای مختلف نگریسته شود و با نگاهی تازه تر به درک بهتری از خط و توانایی های کاربردی اش در طراحی لباس برسیم و از طرفی نیز در ارتباط با علم و هنر طراحی پارچه و لباس علاوه بر توجه به بعد هنری آن با نگاهی علمی تر و جامع تر نگرشمان را به موضوع طراحی لباس و توجه به اندام های ویژه اندکی تعمیق بخشیم. از آنجاکه فراگیری اطلاعات و آگاهی های بنیادین در هر شاخه ای از علوم و هنر، قدرت درک، تحلیل و ارزیابی پدیده ها را ارتقاء می بخشد، از آزمون و خطا می کاهد، گام های حرکت و پیشرفت همه جانبه را سهل تر و سریعتر می کند، هزینه ها را کاهش می دهد و بهره وری و خلاقیت را به ارمغان می آورد، بنابراین پرداختن موشکافانه و جدی تر به مباحث نظری و پایه برای افراد جویای علم و فن در هر شاخه ای از علوم در جهت فهم بهتر پدیده ها امری ضروری به نظر می رسد تا با تکیه بر آموزه های جامع تر و قوانین فراگیر و بنیادی، راهبردی بهتر جهت پیشرفت همه جانبه طراحی شود.

   قوی ترین انگیزه نگارنده برای نگارش این اثر به چالش کشیدن آموخته هایم و دریافت بازخوردی از کیفیت تحصیلم بوده تا آموخته هایم را محکی بزنم و با ارتقاء و اصلاح نگاهم به صنعت پوشاک و نیز درک نیاز جامعه ام به پوشاک رسمی منطبق بر شعائر دینی و ملی و نیز با در نظر گرفتن ایرادهای اندام شایع در میان زنان جامعه و با شرط رعایت جنبه های کاربردی و زیباشناسانه لباس درصدد چاره جویی برآیم و با همت و جهادی علمی من هم سهمی در پیشبرد هدف ارتقاء کیفیت پوشاک ملی داشته باشم و در جهت بهبود معضلات موجود در حیطه پوشاک بانوان سرزمینم خدمت اندکی کرده باشم. مباحثی که در ده فصل به آن پرداخته ام مشتمل اند بر: شناخت مبانی هنرهای تجسمی، شناخت انواع خطوط، ارتباط خط با سایر عناصر تجسمی، شناخت کیفیات بصری، شناخت تأثیر بصری خطوط، ارزش های خطی در لباس، شناخت رنگ و تأثیر آن در ارائه طرح لباس، شناخت اندام، دیگر اجزای لباس و تأثیرات آن بر اندام و مباحثی چون پارچه شناسی و چه بپوشیم چه نپوشیم؟ ضمن تشکر از مسئولان محترم انسیتو تکنولوژی طراحی پارچه و لباس، دست اندرکاران دانشکده فنی دکتر شریعتی و استاد راهنمای عزیزم و با آرزوی پیشرفت علمی روزافزون برای دانشجویان و هنرجویان عزیزم در رشته طراحی پارچه و لباس، امید است این کتاب چراغ راهی هرچند کم سو در راه تعالی دانشجویان باشد. همواره پیشنهادها و انتقادهای شما خواننده عزیز افقهای تازه و روشن تری پیش رویمان ترسیم می کند.

فهرست مطالب کتاب مبانی طراحی لباس

 • فصل اول: شناخت مبانی هنرهای تجسمی
 • نقطه
 • خط
 • شکل
 • رنگمایه (تنالیته)
 • رنگ
 • بافت
 • مقیاس
 • جهت
 • بعد سوم
 • حرکت
 • فصل دوم: شناخت انواع خط
 • چگونگی پیدایش خط
 • خط راست (مستقیم)
 • خط افقی
 • خط عمودی
 • خط مورب (مایل)
 • خطوط شکسته و منحنی
 • شکسته (زیگزاگ)
 • منحنی (خمیده)خطوط تجسمی
 • فصل سوم: ارتباط خط با سایر عناصر تجسمی
 • خط و شکل
 • ضخامت خط
 • حدود بیرونی خط
 • خط و سطح
 • خط و نمایش عمیق
 • خط و بافت
 • خط و نقش و نگار
 • خط و رنگ
 • خط و زمان
 • حرکت و آهنگ خط
 • خط و حرکت
 • خط و ترکیب بندی
 • فصل چهارم: شناخت کیفیات بصری
 • قواعد طراحی و ترکیب
 • وحدت و تضاد
 • تناسب
 • تعادل و تضاد
 • تناسب
 • تعادل و توازن
 • هماهنگی، تنوع و یکنواختی
 • ریتم، حرکت و سکون
 • تأکید و یکنواختی
 • فصل پنجم: شناخت تأثیر بصری خطوط
 • ویژگی ها و حالات خطوط
 • خطوط متغیر
 • خطوط روان (ریتمیک)
 • خطوط جلوه دهنده، نافذ (تأکیدی)
 • تعادل و توازن در لباس
 • هماهنگی و کنتراست در لباس
 • تضاد در اندازه
 • تضاد در بافت
 • تضاد در رنگ
 • تضاد در جهت یا زاویۀ خط
 • تضاد در موقعیت خط
 • تغییر در فرم یا خم کردن
 • ترکیب خطوط و خطای باصره
 • فصل ششم: ارزش های خطی در لباس
 • تأثیر برش ها در اندام و لباس
 • برش های عمودی
 • برش های افقی
 • برش های مورب (مایل)
 • تأثیرات بصری خطوط شکسته و منحنی
 • برش های شکسته (زاویه دار) و منحنی
 • تأثیرات بصری خطوط کوتاه و بلند
 • تأثیرات بصری خطوط زاویه دار
 • ریتم خطی
 • تأثیرات طرح و نقش پارچه در لباس
 • شکل لباس
 • فرم کلی لباس
 • طرح های اصلی لباس
 • تناسب و تقسیمات طلایی در لباس
 • تقسیمات افقی
 • تقسیمات عمودی
 • فصل هفتم: شناخت رنگ و تأثیر بصری آن در ارائه طرح لباس
 • شدت رنگ
 • ارزش رنگ
 • تک رنگی
 • رنگ های گرم و سرد
 • رنگ های مکمل
 • توازن رنگ
 • شکل و رنگ (فرم رنگ)
 • اثرات روانی رنگ ها
 • رنگ های محرک
 • انتخاب رنگ لباس
 • ارتباط رنگ با افراد
 • نوع اندام
 • رنگ پوست و مو
 • فصل هشتم: شناخت اندام
 • فرم های قراردادی مختلف اندام
 • اندام پروانه ای (ساعت شنی) X
 • اندام مثلثی (گلابی) A
 • اندام مثلث معکوس (خمره ای)v
 • اندام جعبه ای (چهارگوش) H
 • اندام دایره ای (گرد)O
 • ایراد های اندامی متداول
 • فصل نهم: دیگر اجزای لباس و تأثیرات آن بر اندام
 • یقه
 • یقه سادۀ خطی
 • یقه گرد
 • یقه هفت
 • یقه چهارگوش (خشتی)
 • یقه قایقی
 • یقه ب ب
 • یقه شکاری
 • یقه دوفرمه (قابل تغییر)
 • یقه چینی (استاده یا سرداری)
 • یقه ایرانی یا آخوندی
 • یقه فرنچ
 • یقه های برگردان
 • یقه انگلیسی
 • یقه بلیزری
 • یقه آرشال
 • یقه آمریکایی
 • یقه ملوانی (شال)
 • یقه کراواتی (پاپیون)
 • یقه ربدوشامبر
 • یقه دلبری
 • یقه فانتزی
 • یقه دراپه
 • ارتباط فرم چهره با شکل یقه
 • آستین
 • آستین جدا
 • آستین دو تکه
 • آستین کلوش
 • آستین کیمونو
 • آستین کیمونو برش دار
 • آستین افتاده کوتاه (کلاهی)
 • آستین رگلان
 • آستین دراپه
 • آستین فیلیپینی
 • آستین ژیگو
 • مچ
 • روسری
 • دامن
 • دامن تنگ (یکسره، استوانه ای، راسته ذوذنقه ای)
 • دامن خمره ای (میخی، فرم لاله)
 • دامن کلوش
 • دامن چین دار
 • دامن لبه چین دار
 • دامن پیلی دار
 • دامن پلیسه
 • دامن ترک
 • دامن تورتفوی (لنگی)
 • دامن دراپه
 • دامن فانتزی
 • دامن شلواری
 • شلوار
 • فصل دهم: دیگر موارد مرتبط
 • پارچه شناسی
 • چی بپوشم و چی نپوشم؟
 • کی و کجا بپوشم؟
 • گزارش کار عملی

تعداد صفحات: 176

ناشر: انتشارات کتاب آبان

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما: