سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

فرهنگ دوربین

نام کتاب : فرهنگ دوربین |  امروزه نقش عکاسی در زندگی بشر غیرقابل انکار است . ما با تصاویر احاطه شده ایم و گریزی از آنها نداریم . بدون تصویرمان در زندگی اجتماعی غیرقابل شناسایی و فاقد هویت هستیم . به قول هالا بلاف ( چون معتقدیم که شاهد واقعیت هستیم . به همین دلیل فقط به آنچه با چشمان خود می بینیم باور داریم . اما ما صرفا نمی بینیم ، دوربین هم چنین نمی کند . ما اطلاعات را متناسب با اهداف ، نیازها ، گرایش ها و انتظارات خود تحریف می کنیم ... ما مدلی ساده از فلسفه تجربه گرائی را برای زندگی خود به کار می گیریم : چیزی که مشاهده می کنیم وجود دارد . چیزی که مشاهده نمی کنیم وجود ندارد .همچنان که به چشمان خود ایمان داریم و آنها را ملاک قرار می دهیم ، به همان ترتیب کار دوربین را نیز معتبر می دانیم.)  البته با انقلاب الکترونیک و توانایی هایی که ضبط دیجیتالی تصویر مهیا ساخته ، باید با تامل بیشتری در ...

نویسنده : هالا بلاف

دسته بندی : کتاب های عکاسی

وضعیت : موجود است


8800

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

یادداشت مترجم کتاب فرهنگ دوربین

   امروزه نقش عکاسی در زندگی بشر غیرقابل انکار است . ما با تصاویر احاطه شده ایم و گریزی از آنها نداریم . بدون تصویرمان در زندگی اجتماعی غیرقابل شناسایی و فاقد هویت هستیم . به قول هالا بلاف ( چون معتقدیم که شاهد واقعیت هستیم . به همین دلیل فقط به آنچه با چشمان خود می بینیم باور داریم . اما ما صرفا نمی بینیم ، دوربین هم چنین نمی کند . ما اطلاعات را متناسب با اهداف ، نیازها ، گرایش ها و انتظارات خود تحریف می کنیم ... ما مدلی ساده از فلسفه تجربه گرائی را برای زندگی خود به کار می گیریم : چیزی که مشاهده می کنیم وجود دارد . چیزی که مشاهده نمی کنیم وجود ندارد .همچنان که به چشمان خود ایمان داریم و آنها را ملاک قرار می دهیم ، به همان ترتیب کار دوربین را نیز معتبر می دانیم.)  البته با انقلاب الکترونیک و توانایی هایی که ضبط دیجیتالی تصویر مهیا ساخته ، باید با تامل بیشتری در این باب صحبت کرد .

کتاب فرهنگ دوربین

   در سالهای گذشته نظریات مختلفی درباره عکاسی و کاربردهای آن مطرح شده است که این کتاب از جمله مهمترین آنها محسوب می شود . کتاب «فرهنگ دوربین» رسانه ی عکس را از نظرگاه های مختلف مورد بررسی قرار میدهد . کار عکاسان کلاسیک و معاصر را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده ، راجع به جایگاه عکس در جامعه بحث می کند . هالا بلاف با تقسیم بندی عکاسی به سه بخش : عکاسی هنری ، عکاسی مستند و عکاسی شخصی ، بحث خود را پیش می برد و کتاب را با مبحث «عکاسی از خود» خاتمه می دهد .امید است مطالعه ی این کتاب برای پژوهشگران رشته عکاسی و دانشجویان و علاقه مندان این هنر مفید فایده باشد . وظیفه خود می دانم از آقایان محمد حسین خوشنویس ، بهمن جلالی ، امیر اثباتی و اصغر مهرپرور که در جریان تنظیم این کتاب با مشورت های علمی یا تشویق هایشان یاریم کردند قدردانی کنم .

فرهنگ دوربین

فهرست کتاب فرهنگ دوربین

  • 1.عکس چیست ؟
  •  2.نقش عکاس
  •  3.مسئله زیبایی 
  •  4.عکاسی به منزله ی حقیقت و دروغ
  •  5.عکاسی رادیکال
  •  6.تصویر چهره ها
  •  7.عکاسی خانوادگی
  •  8.تق! عمل عکسبرداری
  •  9.کاربردهای نوین

شابک: 7-0535-12-964-978

تعداد صفحات: 200

مترجم: رعنا جوادی

ناشر: انتشارات سروش

سال انتشار: سوم مرداد 1392

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما: