سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

تماشای رنج دیگران

نام کتاب : تماشای رنج دیگران | در باب رنجی که از آن «من» نیست و به دیگران» تعلق دارد، سخن گفتن بی نتیجه و واهی است؛ چرا که هر گفتمانی به سرعت به کلیشه ختم می شود و گنده گویی سرنوشت محتومش است. عکاسی هم از این جهت که در معرض سوء استفاده و انحراف بی وقفه قرار دارد، در جایگاه متزلزلی به سر می برد و همواره در چنگال قدرت و رسانه ها دست و پا میزند؛ رسانه ای که به جای پاکسازی باورها و عقاید کور، مدام به این تفکر پروبال می دهد که جنگ را هرگز پایانی نخواهد بود تا به خونسردی و بی شوری مردم بیشتر وسعت بخشد. سانتاگ از دلسوزی بیزار است و «ترحم» را حسی سست و نابجا میداند که تنها زمانی به درد می خورد که تبدیل به حرکت شود. چیزی که احساسات را جریحه دار می کند، پیغامی است که منتقل شده و باید کاری برایش انجام داد. اگر فکر کنیم کاری از دست «ما» و «آنها» ساخته نیست؛ این ما و آنها چه کسانی هستند: مای امن و آنهای رنج کش؟ امنیت با خودش بی تفاوتی می آورد و ...

نویسنده : سوزان سانتاگ

دسته بندی : کتاب های عکاسی

وضعیت : موجود است


15400

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه ی مترجم کتاب تماشای رنج دیگران

   در باب رنجی که از آن «من» نیست و به دیگران» تعلق دارد، سخن گفتن بی نتیجه و واهی است؛ چرا که هر گفتمانی به سرعت به کلیشه ختم می شود و گنده گویی سرنوشت محتومش است. عکاسی هم از این جهت که در معرض سوء استفاده و انحراف بی وقفه قرار دارد، در جایگاه متزلزلی به سر می برد و همواره در چنگال قدرت و رسانه ها دست و پا میزند؛ رسانه ای که به جای پاکسازی باورها و عقاید کور، مدام به این تفکر پروبال می دهد که جنگ را هرگز پایانی نخواهد بود تا به خونسردی و بی شوری مردم بیشتر وسعت بخشد. سانتاگ از دلسوزی بیزار است و «ترحم» را حسی سست و نابجا میداند که تنها زمانی به درد می خورد که تبدیل به حرکت شود. چیزی که احساسات را جریحه دار می کند، پیغامی است که منتقل شده و باید کاری برایش انجام داد. اگر فکر کنیم کاری از دست «ما» و «آنها» ساخته نیست؛ این ما و آنها چه کسانی هستند: مای امن و آنهای رنج کش؟ امنیت با خودش بی تفاوتی می آورد و عدم کنش احساسات را کرخت می کند. دیگر کتاب های عکاسی را اینجا مشاهده نمایید.

کتاب تماشای رنج دیگران

   مرگ های مکرر و رذالت های بی پایان مدام در حال ثبت شدن اند. نمایش فلاکت « آن دورها»، در اکثر مواقع سانسور، یا حتی قدغن می شوند و تماشای آن هم که همیشه طاقت فرسا و اسفناک بوده و هست؛ اما به هر حال، استناد به عکس ها برای راه یافتن به حقیقت و مددجویی از تصاویر برای پاسخ دادن به «چرا جنگ» غیر موثق و تا حدودی از ریشه های عاطفی و نابخردانه برخوردار است؛

کتاب عکاسی از تاریخ تا تکنیک را نیز بخوانید.

تنها آنها که در جنگ بوده اند می دانند شاهد انفجار و فروپاشی پیکرها و سوختن آرزوهای غیرقابل بازگشت بودن به چه معناست و ویرانی یکدست چگونه طی چند ثانیه ی ملعون همه چیز را زیرورو می کند. نثر برنده و بی باک سانتاگ اما دست از تلاش برای یافتن متهمان و راهکارها و به چالش کشیدن سیستم های قدرت برنمی دارد و مرتباً از آذین بستن عکس های جنگ و سیستم قدیس پروری انتقاد شدید می کند؛ او امیدوار است، نه به اتوپیا، بلکه به پادزهری برای بازماندگان و دانشی برای شیفتگان جنگ افروزی و ستیزه جویی و پیروزی. همچنین بخوانید: کتاب موریانه ها عجیب رشد کرده اند.

تماشای رنج دیگران

فهرست ندارد

شابک: 5-356-229-600-978

تعداد صفحات: 133

مترجم: زهرا درویشیان

ناشر: انتشارات چشمه

عرض: 14.5

ارتفاع: 21.5

ثبت نظر

امتیاز شما: