سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

ارتباط بی واسطه با پرتره ها

نام کتاب : ارتباط بی واسطه با پرتره ها | چهره ، مهمترین عنصر گویا و دریای ساکت و آرامی ست که حالت های مختلف انسان (خنده،گریه،تنفکر،افسردگی،نگرانیو...) آن را موج دار می کند. زندگی و شرایط حاکم بر آن، به طور اجتناب ناپذیری بر چهره ی افراد تاثیر می گذارد. به طور کلی، افراد، ترکیبی از ویژگی های موروثی و اعمال و رفتار متاثر از فرهنگ حاکم و شرایط زمان خود هستند؛ اما بدیهی ست که افراد را بر اساس ظاهرشان تشخیص و تمیز می دهیم. عینیت سطح تصویر در عکاسی چهره ، اگر شرایط ذهنی موضوع را کتمان نکند، آن را آشکار هم نمی سازد؛ خودهای درونی متاثر از فرهنگ، محیط و اجتماع، آشکار نمی شوند. در عکس پرتره، معانی روان شناختی متفاوتی ایجاد می شوند که در عین حال، بخش های بیشتر آن نیز کتمان می مانند، چون از سطح عینی محدود دو- بعدی نمی توان به لایه های ذهنی زیرین شخصیت آدمی دست یافت. پرتره ها مملو از کدها و نشانه های بصری هستند که بر هویت، طبقه ی اجتماعی و ...

نویسنده : هانری کارتیه برسون

دسته بندی : کتاب های عکاسی

وضعیت : موجود است


8800

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب ارتباط بی واسطه با پرتره ها

   چهره ، مهمترین عنصر گویا و دریای ساکت و آرامی ست که حالت های مختلف انسان (خنده،گریه،تنفکر،افسردگی،نگرانیو...) آن را موج دار می کند. زندگی و شرایط حاکم بر آن، به طور اجتناب ناپذیری بر چهره ی افراد تاثیر می گذارد. به طور کلی، افراد، ترکیبی از ویژگی های موروثی و اعمال و رفتار متاثر از فرهنگ حاکم و شرایط زمان خود هستند؛ اما بدیهی ست که افراد را بر اساس ظاهرشان تشخیص و تمیز می دهیم. عینیت سطح تصویر در عکاسی چهره ، اگر شرایط ذهنی موضوع را کتمان نکند، آن را آشکار هم نمی سازد؛ خودهای درونی متاثر از فرهنگ، محیط و اجتماع، آشکار نمی شوند. در عکس پرتره، معانی روان شناختی متفاوتی ایجاد می شوند که در عین حال، بخش های بیشتر آن نیز کتمان می مانند، چون از سطح عینی محدود دو- بعدی نمی توان به لایه های ذهنی زیرین شخصیت آدمی دست یافت. پرتره ها مملو از کدها و نشانه های بصری هستند که بر هویت، طبقه ی اجتماعی و مسائل بی شماری دلالت می کنند. (کتاب نگاهم کن! خیالم کن!)

ارتباط بی واسطه با پرتره ها

پرتره ها، «راهنماهای آموزشی» محدودی – و از یک نظر، نامحدود – هستند. عکس پرتره، تصادفی نیست. چیزی ست ترتیب داده شده و قراردادی ست بین موضوع و عکاسی (حتی در مورد پرتره های ترتیب داده نشده نیز قرارداد و تفاهمی بین عکاس و موضوع وجود دارد). بین سوژه و عکاس ، روابطی وجود دارد که برای مخاطب پوشیده است. این رابطه ی بین سوژه و عکاس، در مورد اطفال و افراد نام و نشان دار محدود می شود. پس در این صورت، نقش حقیقی چهره ی انسان کدام است؟ حقیقت آن است که «همه هست و هیچ نیست» و مدام در حال تغییر و تحول است. تنها این ذهن هنرمند پرتره نگار است که زورق ذوق خود را سوار یک یا برخی از این موج ها می کند.گزینش و ثبت حالت های ویژه ی چهره ی انسان ، بیان محدودی ست از نامحدودها. (کتاب کوچک عکاسی موبایل ، کامپکت)

کتاب ارتباط بی واسطه با پرتره ها

عکاسی چهره، فقط «بازنمایی صرف» چهره نیست ، بلکه پروسه ای ست که ذهن عکاس را تسخیر می کند. پس از عکاسی ، پروسه ی دیگری وجود دارد به نام «ورقه ی تماسی(چاپ کنتاکت)» که حاوی عکس های زیادی ، در اندازه و قطع فیلم و نگاتیو به کار رفته، است. عکاس از میان آنها دست به «انتخاب» دیگری زده و موجی از امواج مختلف را برمی گزیند. این انتخاب، در پرتره های استودیویی، با تمهیدات و چیدمان های از پیش تعیین شده همراه است. اما در پرتره های محیطی و تحت شرایط نور موجود ، شاید – و حتماً – عکس های زیادی حذف شوند تا مطلوب ترین انتخاب صورت بگیرد. مطلوب ترین انتخاب ، از فرمول و قالب مشخصی تبعیت نمی کند، بلکه این دانش و حس عکاسی – و مخاطب – است که در پروسه ی قیاس، شبیه ترین و همانندترین را انتخاب و تایید می کند. (کتاب حقوق عکاسان)

«شباهت»، قیاسی ست بین اصل موضوع و عکس موضوع، که متاثر از محیط و تاثیرگذار محیط است . کسب شباهت مطلوب، در گرو شناخت از موضوع است؛ شناخت کافی و وافی، به کسب و حصول پرتره ی تاثیرگذارتر می انجامد. نمونه ی بارز شناخت اینک، مادر خود را بهتر از مادربزرگ مان می شناسیم و فرزند خود را بیشتر. یعنی هر چه به نشانه های واقعی شخصیت درونی و برونی موضوع اصلی واقف تر می شویم، توان ثبت و ارایه ی مطلوب آن را نیز بهتر می یابیم. برای نیل به ایجاد و ارائه ی حالتی مطلوب از حالت های مختلف چهره ی شخص، به ترفندها و تکنیک هایی متوسل می شویم.

عکس یوسوف کارش از وینستون چرچیل و ماجرای قاپ زدن سیگار برگ از دست او برای سرریز کردن صبر و حوصله ی نخست وزیر وقت انگلستان، معروف است. کارش معتقد بود در پس چهره ی رئوف و خنده روی چرچیل، خشونتی نهفته است که چهره ی واقعی اوست... چنین اقدام جسارت آمیز و خارج از چارچوب های مبادی آداب، از سوی کارش، در جهت رسیدن به حالت واقعی از سوژه است که در حضور دوربین عکاسی و اشخاص خارج از حریم خصوصی ، کتمان می شود.در هر صورت، پرتره ها یک یا چند ویژگی از خصوصیات منحصر به فرد موضوع اصلی را به نمایش می گذارند. آنری کاتیه – برسون، هرچند به عنوان عکاس پرتره نگار شهرت ندارد، اما تقریبا به تمام ژانرهای عکاسی – و طراحی – دست یازیده است. کتاب حاضر نگاهی ست به روند طراحی و عکس های پرتره ی کارتیه – برسون که از چشم ریزبین و دقیق مورخ مشهور هنر، ارنست هانس جوزف گامبریچ، دور نمانده است.

برای تلفظ نام های به کاررفته در این کتاب ، سعی برآن بوده که اسامی با تلفظ صحیح شان (با استناد به ملیت افراد) نگاشته شوند. برای این مهم کتاب جامع «فرهنگ تلفظ نام های خاص(تاریخی و جغرافیایی)» ، اثر فریبرز مجیدی ، و فرهنگ تلفظ نام های بریتانیکا، مورد استفاده قرار گرفته است. توضیحات پاورقی و زیرنویس عکس ها ، افزوده ی مترجم می باشد .

فهرست کتاب ارتباط بی واسطه با پرتره ها

 • مقدمه ی مترجم
 • حصول رمزآمیز شباهت
 • پرتره ها
 • 1.اِزرا پاوند
 • 2.گلن سیبرک
 • 3.لیلیا بریک مایاکوسکی
 • 4.آلفرد استیگلیتس
 • 5.ایران
 • 6.رابرت فلاهرتی
 • 7.کشمیر
 • 8.ویلیام فاکنر
 • 9.پابلو پیکاسو
 • 10.الکساندر کالدر
 • 11.ادموند ویلسن
 • 12.جورج روآلت
 • 13.ژان رنوار
 • 14.فرانک هُروَت
 • 15.مارتین فرَنک
 • 16.خوان میلی
 • 17.هیروشی هامایا و همسرش
 • 18.پیر بُنار
 • 19.آنری ماتیس
 • 20.ترومن کاپوتی
 • 21.ایرنه و فردریک جُلیت - کوری
 • 22.باربارا هِپورث
 • 23.رِیمُند مَسن
 • 24.چَنِل مادمازل کک
 • 25.کوردوبا
 • 26.سامرسِت موآم
 • 27.مارتین فرَنک
 • 28.ژُرژ براک
 • 29.ایگور استراوینسکی
 • 30.لوئیس آراگون
 • 31.نَنسی کونارد
 • 32.لوئیس کان
 • 33.پیر لوئیجی نِروی
 • 34.پل والری
 • 35.ژان-پل سارتر
 • 36.هارُلد مکمیلان
 • 37.سیسیل بیتُن
 • 38.لُرد درافِدا
 • 39.پیر بُنار
 • 40.جولین گراک
 • 41.سیریل کنلی
 • 42.رابرت لاول
 • 43.جیورجیو دی کیریکو
 • 44.آندره پیردُ ماندیارگ
 • 45.آبه پیری
 • 46.سوزان سانتاگ
 • 47.آلبرتو جاکومتی
 • 48.محمدعلی جناح
 • 49.آنری لورِنس
 • 50.خواجه ای از آخرین خاندان امپراتوری چین
 • 51.کوئن یاماگوچی
 • 52.تنزین جیاتسو
 • 53.گِئورگ آیسلر
 • 54.ماکس ارنست
 • 55.هارُلد پینتر
 • 56.مایکل برِنسن
 • 57.لوئیس – رنه دُ فورِتس
 • 58.کله و ملازمش
 • 59.ایگور استراوینسکی
 • 60.فرانسیس بِیکن
 • 61.ماکس اِرنست و همسرش داروتیا تَنینگ
 • 62.کاترین آن پرتِر
 • 63.سیمون دُ بووار
 • 64.لوسین فروید
 • 65.آندره برِتون
 • 66.مارسل دوشان
 • 67.پیر جوسه
 • 68.ایگور استراوینسکی
 • 69.آندره پیر دُ ماندیارگ
 • 70.فرانسوئا موریاک
 • 71.اَلِکسی بُردُویچ
 • 72.جان هیوستون
 • 73.اِدیت پیاف
 • 74.پابلو پیکاسو
 • 75.آوسمان ساو
 • 76.ورشو
 • 77.مکزیک
 • 78.هندوستان
 • 79.چهگِوارا
 • 80.مارتین لوثرکینگ
 • 81.رِنه دامُن
 • 82.تُنی هَنکک
 • 83.مریلین مونرو
 • 84.تِد دِکستر
 • 85.رابرت کِندی
 • 86.روبر دوانو
 • 87.ساول ستینبرگ
 • 88.مارک شاگال
 • 89.جوز بِرگامین
 • 90.اِلینور سیرس
 • 91.جو لیبلینگ
 • 92.پل سکفیلد
 • 93.دومینیک دُ مِنیل
 • 94.دوک و دوشِس ویندسور
 • 95.زُلتان کدالی به همراه همسرش
 • 96.کریستین بِرارد
 • 97.رِنه شار
 • 98.برام فان وِلدِ
 • 99.آلبر کامو
 • 100.اَلکساندر شنایدِر
 • 101.جین لَنوین
 • 102.سَمیوئل بِکت
 • 103.پیر کله
 • 104.مجارستان
 • 105.هُرتِنسه کارتیه – برسون
 • 106.کریشنا رُی ، بین ریتا و تارا پندیت (شاعره)
 • 107.بالتوس
 • 108.ژان ژِنه
 • 109.جان بِرجر
 • 110.آلبرتو جاکومتی
 • 111.کارل گوستاو یونگ
 • 112.ورشو

شابک: 7-19-5459-600-978

تعداد صفحات: 143

مترجم: کریم متقی

ناشر: انتشارات مرکب سپید

سال انتشار: چاپ اول 1392

عرض: 14.5

ارتفاع: 21.5

ثبت نظر

امتیاز شما: